NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bleker diskwalificeert zichzelf definitief

31 juli 2012

Staatssecretaris Henk Bleker heeft gemeend zijn aanstaande vertrek uit de politiek op de valreep op te moeten luisteren met een volstrekt belachelijke maatregel. In dertien natuurgebieden die onderdeel zijn van het Europese netwerk Natura 2000 gaat hij regels schrappen die plant- en diersoorten moeten beschermen. Hij wil zo meer ruimte bieden voor economische en maatschappelijke activiteiten in de natuurgebieden. Natuurlijk mijnheer Bleker, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat er in die natuurgebieden natuur wordt beschermd. Dat doen ze maar ergens anders.

Volgens staatssecretaris Bleker kunnen de regels vervallen, omdat de acht soorten waar het om gaat, waaronder noordse woelmuis, grote modderkruiper en meervleermuis, toch al worden beschermd. Ook de grauwe klauwier staat op de lijst. Vogelbescherming Nederland en Sovon vieren in 2012 het ‘Jaar van de Klauwieren’. Een uitgelezen moment, moet de staatssecretaris hebben gedacht, om deze prachtige vogel die het toch al zo moeilijk heeft in Nederland, nog maar eens een stukje bescherming af te nemen.

De minder strikte regels gaan gelden in Witte en Zwarte Brekken, Sneekermeergebied, Deelen, Leekstermeergebied, Zuidlaardermeergebied, Elperstroomgebied, Arkemheen, IJsselmeer, Markermeer en IJmeer, polder Zeevang, Boezems Kinderdijk, Donkse Laagten en Veerse Meer.

Vogelbescherming Nederland vindt dit een onbegrijpelijke en niet uit te leggen maatregel. In een dicht bevolkt land als Nederland is robuuste soortbescherming in natuurterreinen keihard nodig en moet het probleem niet worden verschoven naar andere gebieden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet