NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuw toetsingskader voor Limburgse vogelrichtlijngebieden

5 dec 2012

De Provincie Limburg heeft een kader vastgesteld om vergunningen-aanvragen voor de natuurbeschermingswet aan te toetsen. Dankzij het toetsingskader wordt de procedure eenvoudiger voor agrariërs die hun bedrijf uit willen breiden.

"Het is best ingewikkeld," zegt Patrick van der Broeck, gedeputeerde voor natuur en landbouw. "De natuur­beschermingswet moet ervoor zorgen dat de invloed op natuurgebieden door onder andere de uitstoot van stikstof binnen de perken blijft. Wanneer bijvoorbeeld een veehouder die binnen een bepaalde afstand van een zogenaamd vogelrichtlijngebied een nieuwe stal wil bouwen, moet hij hiervoor een vergunning aanvragen voor de natuur­beschermingswet. Dit geldt voor vrijwel alle agrarische bedrijven in Limburg. Het toetsen van deze aanvraag is een zeer ingewikkelde en tijdrovende kwestie. Doordat er nu een officieel toetsingskader is, kan deze procedure gemakkelijker worden."

Om het toetsingskader samen te kunnen stellen, is er onderzoek geweest naar de stikstofgevoeligheid van vogelrichtlijngebieden. Met de resultaten is het toetsingskader opgesteld. Daarin staat onder andere dat aanvragers aanvullende maatregelen kunnen treffen zoals saldering van stikstofdepositie om het effect van de uitbreiding op de vogelrichtlijngebieden aan te tonen. Van der Broeck: "Nieuw is daarbij dat er uitgegaan mag worden van de situatie in 2004. Tot nu toe was dat 1994 of 2000, wat het voor agrarisch ondernemers extra moeilijk maakt om een vergunning aan te vragen. Door uit te gaan van de situatie in 2004, wordt dat makkelijker."


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet