NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zeldzame vogels in Naardermeer en Vechtplassen terug

13 juli 2005

In het Naardermeer en de nabijgelegen Vechtplassen van Natuurmonumenten zijn in juni in totaal negen territoria van het uiterst zeldzame kleinst waterhoen vastgesteld. Aan de hand van hun roep is waargenomen dat er zich minimaal negen mannetjes in het gebied hebben gevestigd. Dat is uniek voor Nederland. In de afgelopen 200 jaar zijn er namelijk maar 90 van deze vogels gesignaleerd. Ook op Europees niveau is de vogel zeer zeldzaam. Er komen slechts 110 paar voor in de hele Europese Unie. Natuurmonumenten hoopt dat de vestiging van het kleinst waterhoen tot succesvolle broedgevallen leidt. Tegelijkertijd is er een spectaculaire stijging van het aantal broedende purperreigers in het Naardermeer, van 57 paar in 2004 naar 74 paar dit jaar. Natuurmonumenten ziet deze successen als een kroon op het beheer van het gebied, waar leef- en fourageergebieden (zoals de bufferzone rond het Naardermeer) zijn vergroot door het aankopen van grond en waar op voormalige (ontwaterde) landbouwgronden een natuurlijk waterpeil is hersteld.

Onzichtbaar bestaan
Het kleinst waterhoen (Porzana pusilla), de kleinste ral, is een typische pioniersoort van jonge moerasstadia, waarbij waterpeil en vegetatiestructuur een belangrijkere rol spelen dan de aanwezige flora. De vogel is ongeveer zo groot als een spreeuw en is niet zozeer schuw, maar leeft wel een voor waarnemers nagenoeg onzichtbaar bestaan. Het kleinst waterhoen staat op de Rode Lijst. Sinds 1972 is in ons land geen broedgeval meer vastgesteld. In het Vechtplassengebied zijn in de Polder Achteraf (een voormalig graslandgebied tussen Hollandsche Rading en Tienhoven) vijf territoria vastgesteld. In het Naardermeer zijn drie territoria vastgesteld in de Keverdijkse Polder en één in de Bovenmeent, de bufferzone rond het meer.
 

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet