NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanvraagperiode SAN en SN later open

3 november 2005 - De aanvraagperiode voor de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) en de Subsidieregeling natuurbeheer (SN) gaat dit jaar enkele weken later open dan gepland. Oorzaak hiervoor is de uitwerking van de aanvullende voorwaarden voor het extra budget voor de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer. Aanvankelijk werd gemeld dat de aanvraagperiode op 1 november zou open gaan.

Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft minister Veerman 30 miljoen extra budget toegezegd voor de openstelling van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer. Dit extra budget is gekoppeld aan een aantal aanvullende voorwaarden zoals wie, op welke plek voor welk SAN-pakket mag aanvragen.

De uitwerking van deze aanvullende voorwaarden voor het extra budget moet duidelijk zijn, voordat de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer en de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 opengesteld kan worden.

Volgende week wordt meer duidelijkheid gegeven over de exacte aanvraagperiode. Over de aanvullende voorwaarden en over de budgetverdeling zal rond de definitieve aanvraagperiode informatie verschijnen op de website van Het LNV- Loket.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet