NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruim 200.000 euro voor beŽindiging grondwateronttrekking DSM

6 januari 2006

Gedeputeerde staten willen DSM te Schoonebeek een bijdrage van 223.250 euro geven voor het beŽindigen van de grondwateronttrekking. DSM gebruikte het grondwater voornamelijk als koelwater, maar omdat de onderneming gebruik wil gaan maken van een gesloten koelsysteem is geen grondwater meer nodig.

De financiering past binnen de doelstellingen van de Reserve grondwaterheffing van de provincie. Bijdragen vanuit de Reserve grondwaterheffing zijn onder meer bedoeld om maatregelen te nemen die zijn gericht op actief grondwaterbeheer. Daaronder vallen projecten gericht op waterbesparing en aanvulling van de grondwatervoorraad. De aanvraag van DSM valt onder waterbesparing. Het totale project voorziet ook in de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de duurzame sanering van de grondwaterverontreiniging. In totaal bedraagt de investering van DSM 596.000 euro voor het beŽindigen van de grondwateronttrekking, waarvan dus 223.250 euro voor rekening van de provincie is.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet