NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Inventarisatie flora en fauna in Drenthe gaat digitaal

24 mei 2006

Ook dit jaar wordt de flora en fauna in Drenthe op grote schaal geÔnventariseerd. Daarmee is twee jaar geleden begonnen. Binnen tien jaar moet voor de hele provincie een actueel overzicht beschikbaar zijn van beschermde, bedreigde en ecologisch indicatieve plantensoorten. Daaronder vallen soorten die aangeven hoe het is gesteld met het milieu. Veldwerkers zijn dit jaar actief in het zuidwesten en noordoosten van de provincie. In april is begonnen met een inventarisatie van broedvogels in akkerranden.

Nieuw dit jaar is een proef, waarbij de gegevens van de flora en vegetatie ter plekke digitaal worden vastgelegd. Daarmee wordt in juni begonnen. Tot nu toe worden de gegevens later gedigitaliseerd en opgenomen in het provinciale geografische natuurinformatiesysteem. Met de nieuwe manier van inventariseren - met behulp van veldcomputers - wordt geŽxperimenteerd in de omgeving van Zuidlaren. Daar vindt het veldwerk plaats in een gezamenlijk project met de gemeente Tynaarlo, die de gegevens nodig heeft voor de herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Ook met Hoogeveen zijn afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van de inventarisatie. Wegbermen, slootkanten, perceelscheidingen, waterlopen, houtwallen en bosjes zijn het werkterrein van de veldonderzoekers.

De meest recente grote inventarisatie van de vegetatie in het landelijk gebied van Drenthe is gehouden van 1980 tot en met 1997. De oudste gegevens dateren dus al van vijfentwintig jaar geleden en hebben vooral betrekking op het zuidelijk deel van de provincie. Vandaar dat twee jaar geleden de inventarisatie in het zuiden is begonnen.

Om de effecten van milieuvriendelijk beheer van perceelranden te meten zijn in Oost-Drenthe enkele gebieden uitgekozen met een totale oppervlakte van ongeveer 3.800 hectare. Daar is dit jaar een project voor natuurvriendelijk beheer van akkerranden begonnen, onder andere bij Eexterveen, 2e ExloŽrmond en Gees. Het project 'Actief Randenbeheer Drenthe' is een initiatief van de waterschappen Hunze en Aa's en Velt en Vecht, LTO Noord en de provincie Drenthe. Het onderzoek richt zich vooral op enkele bedreigde akkervogels als de veldleeuwerik, gele kwikstaart en patrijs. Deze soorten staan alle drie op de Rode Lijst.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet