NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Karla Peijs leidt ook bouwwereld om de tuin

16 juni 2006

In het zoeken naar een oplossing voor de ontsluiting van het groeiende Almere is minister Karla Peijs volgens Jaap van 't Hek de regie over het proces nu helemaal kwijt. Zij zegt naar draagvlak te zoeken, maar schoffeert haar gesprekspartners. Naast de bewoners en lokale en regionale besturen, zet ze nu ook de bouwwereld buitenspel.

De korte voorgeschiedenis is dat Rijkswaterstaat al drie mislukte pogingen achter de rug heeft om de A6 met de A9 te verbinden, door het gebied van Naardermeer, Vecht, Gein en recreatiegebied 'De Hoge Dijk'. Met de komst van een kabinet dat geen minister voor milieu meer nodig vindt, leek het de ambtenaren een mooi moment opnieuw een poging te wagen. Kort voordien ontwikkelden lokale bestuurders uit de streek in samenspraak met Vereniging Natuurmonumenten en andere organisaties een andere mogelijkheid tot meer wegcapaciteit waarbij de A1 en de Gaasperdammerweg verbreed zouden worden (neergelegd in een convenant, 'Manifest De Uitweg'). Het was duidelijk dat dit regionale initiatief niet zonder meer van tafel geveegd kon worden. In een planstudie werd een onderzoek naar deze twee alternatieven daarom aangekondigd. In een chaotisch inspraakproces drongen bewoners van de streek aan, ook een alternatief te onderzoeken met beter gebruik van bestaande capaciteit, invoering van rekeningrijden en verbetering van openbaar vervoer. Ook de MER (milieueffectrapportage)-commissie adviseerde dat.

Verkeersinfarct
In de Alternatieven en Variantennota publiceerde Rijkswaterstaat vervolgens de uitkomsten van het onderzoek naar deze drie alternatieven. Omdat we tegen een verkeersinfarct aanlopen gebruik ik maar de cardiologische termen: een bypass (het Verbindingsalternatief A6-A9), dotteren (het Stroomlijnalternatief met verbreden en verdiepen van A1 en Gaasperdammerweg) of een gezondere levensstijl (minder autogebruik door rekeningrijden en verbeterd openbaar vervoer: het Nulplusalternatief). Tot schrik van Rijkswaterstaat bleek het derde alternatief (rekening rijden) het beste voor de doorstroming, het landschap, het milieu en de schatkist. Dat is ongewenst, want past niet in de ambities van Rijkswaterstaat te scoren met een nieuw grootschalig project. Rijkswaterstaat blijkt zich niet laten dwarsbomen door uitkomsten van eigen onderzoek, lokale bestuurders en nog minder door eigenwijze bewoners. Ontsluiting van Almere kan niet zonder asfalt, zo is het axioma en als onderzoek anders uitwijst, dan wordt in die uitkomsten niet geloofd; jammer voor de feiten. Zonder blikken of blozen volhardt de minister, op gezag van haar ambtenaren, in de presentatie van maar twee asfaltalternatieven en worden andere oplossingsrichtingen krampachtig buiten beeld gehouden. Dat met de door haar voorgestane asfaltalternatieven, volgens het onderzoek van RWS, het fileprobleem buiten het plangebied naast de autonome groei maar liefst met 25 procent versterkt wordt, vertelt ze er niet bij. Op haar persbijeenkomst op 8 juni 2006 heeft de minister met enig succes in de publieke opinie het beeld weten neer te zetten dat zij moet kiezen tussen 'miertjes en piertjes' (bescherming natuur en landschap) en 'mensen' (bewoners van Amsterdam Zuidoost die geconfronteerd worden met meer rijstroken voor de deur, al dan niet overkluisd). Zij negeert aldus niet alleen bewoners en hun goede ideeŽn, maar ook een reeks creatieve geesten in de bouwwereld. Zij schreef een ontwikkelcompetitie uit voor het bedrijfsleven om alternatieven te ontwikkelen voor de plannen van Rijkswaterstaat.

Stilte
Er kwamen uiteenlopende oplossingen voor het mobiliteitsprobleem in dit deel van de Randstad. De meeste op basis van het Stroomlijnalternatief, sommige vanuit een integrale visie op toekomstige ruimtelijk economische ontwikkelingen, woningbouw, natuur en landschap. Een jury kende een drietal prijzen toe en vervolgens daalde een grote stilte neer. Er is tot op heden niets met de creativiteit en intelligentie van het bedrijfsleven gebeurd. De minister zit niet te wachten op ideeŽn die haar van de eenmaal ingeslagen weg afhouden, op creatieve en deels onorthodoxe oplossingen met een belangrijke rol voor hoogwaardig openbaar vervoer. Nee, de minister koerst op oplossingen die het in de jaren 50 zo goed deden. Gewoon nog een weg erbij. Nog meer van hetzelfde. Zodat er weer meer auto's komen, meer files ontstaan, meer geld geÔnvesteerd kan worden en weer nieuwe wegen. Zodat we het probleem niet oplossen, maar uitstellen en vergroten. De bewoners in het betroffen gebied organiseren zich en hebben zich vast voorgenomen de A6-A9 tegen te houden. Wat doet de bouwwereld? Wat doen de bedrijven die niet serieus genomen worden met hun werk? Wat doet ondernemend Nederland als het woonklimaat van onze hoofdstad verslechtert door aantasting van de achtertuin van Amsterdam?

VNO-NCW West is de enige organisatie die zich nog hard maakt voor een tunnel door het gebied van Naardermeer, Vecht, Gein en Hoge Dijk. Met wiens steun eigenlijk?

Draagvlak
Wordt het niet eens tijd dat ook de bouwwereld de minister erop wijst dat zij de steun mist van regionale en lokale besturen, zoals de provincies Noord-Holland en Utrecht, de gemeenten Amsterdam, Almere, Muiden, Weesp, Loenen, Abcoude, Amstelveen en anderen? Dat een A6-A9-verbinding afgewezen wordt door 2/3 van alle Nederlanders volgens opinieonderzoeken (Standpunt.nl), door vrijwel alle bewoners in de regio die het betreft, van Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, Milieudefensie, LTO en andere organisaties? Help deze minister die steeds roept dat zij draagvlak zoekt.

Jaap van 't Hek
Lid Platform tegen A6-A9, Nigtevecht

Bron: Cobauw 16 juni 2006

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet