NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Schoon schip langs de Utrechtse rivieren

20 juni 2006

Sinds 2002 moeten recreatieboten in een haven worden gelegd en mogen ze niet zomaar los in het buitengebied afmeren. Omdat er in de loop van de jaren heel wat steigers zijn gemaakt en boten zijn afgemeerd, is het landschap langs de Utrechtse rivieren behoorlijk verrommeld. Om het rivierenlandschap weer mooier te maken, is de provincie Utrecht gestart met de actie Schoon Schip. Daarbij worden niet alle steigers en boten aangepakt. Voor situaties die het landschap relatief weinig aantasten is een uitzondering gemaakt.

Zo mogen bijvoorbeeld woningen aan het water wel een steigertje bij het huis hebben om er een klein open bootje (max. 7 meter) af te meren. Ook het afmeren om in- en uit te stappen bij een horecagelegenheid, is toegestaan En verder mogen historische schepen die als varend monument zijn ingeschreven in het Nationaal Register Varende Monumenten afmeren bij aanlegplaatsen die in het bestemmingsplan zijn aangewezen. De actie Schoon Schip loopt van 2005 t/m 2008. In deze drie jaar ruimt de provincie Utrecht door handhaving de landschapsverstorende situaties op. Te denken valt aan steigers langs oevers die niet bij een woning horen, te grote en dichte boten en te grote steigers. Met deze handhaving is een bedrag van 94.000,- is gemoeid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet