NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grondverwerving voor nieuwe natuur voor Westerschelde

14 juni 2006

Gedeputeerde Staten hebben een nota vastgesteld met daarin de actuele stand van zaken voor het Natuurpakket Westerschelde. De nota gaat in op welke manier en waar gronden worden of zijn aangekocht om de opgave voor nieuwe natuur in Zeeland te realiseren.

Hierbij wordt het flankerend beleid toegepast voor landbouwers die vrijwillig gronden en/of bedrijven willen verkopen in de geselecteerde gebieden. Dit beleid houdt onder andere in dat er een toeslag van 10.000 euro per ha. wordt betaald voor grond die in deze gebieden ligt. In de polders die zijn geselecteerd is op dit moment 19 ha. grond in bezit en is er de beschikking over ruim 140 hectare ruilgrond. Uit de nota blijkt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken over de haalbaarheid van vrijwillige grondverwerving.

De drie deelprojecten, Hedwigepolder, Het Zwin en het Middengebied (de vijf geselecteerde polders), verschillen in fasering en eigendomssituatie. In de overeenkomst tussen Nederland en Vlaanderen is afgesproken dat de twee projecten Het Zwin en de Hedwigepolder voor 2008 in uitvoering moeten zijn. Voor de geselecteerde gebieden in het Middengebied is afgesproken dat de uitvoering in 2010 moet zijn gestart.

Deze verschillen worden weerspiegeld in de verwerving van gronden. Zo verloopt de vrijwillige grondverwerving goed voor het Zwin. Op Nederlands grondgebied gaat het om het ontwikkelen van zo'n 10 ha. grond. De gronden in de Hedwigepol-der, ca. 295 hectare, behoren toe aan een eigenaar. De contacten met deze eigenaar verlopen via de Vlaamse gemeenschap. Voor het Middengebied ligt de situatie anders: hier is nog geen definitief gebied aangegeven en verloopt de grondverwerving moeizaam. Het is nog steeds mogelijk om vanuit de regio alternatieve locaties voor te stellen. Voorwaarde hierbij is dat deze locaties geschikt zijn voor de ontwikkeling van nieuwe estuariene natuur. In de procedures kunnen deze alternatieven worden meegewogen. De definitieve keuze van het te ontwikkelen gebied wordt in het najaar van 2007 gemaakt. De definitieve keuze zal ook invloed hebben op de grondverwerving.

Het zoekgebied om gronden aan het kopen omvat zo'n 900 hectare. De Provincie werkt bij het aankopen van gronden samen met de Dienst Landelijk Gebied. Op verschillende manieren worden er contacten gelegd met grondeigenaren om te spreken over de aankoop van grond buiten het gebied die kan dienen als ruilgrond. Ook voert deze dienst gesprekken met grondeigenaren of pachters in de gebieden om te inventariseren of en waar betrokkenen hun bedrijf voort willen zetten.

Gedeputeerde Staten hebben een nota vastgesteld met daarin de actuele stand van zaken voor het Natuurpakket Westerschelde. De nota gaat in op welke manier en waar gronden worden of zijn aangekocht om de opgave voor nieuwe natuur in Zeeland te realiseren.

Hierbij wordt het flankerend beleid toegepast voor landbouwers die vrijwillig gronden en/of bedrijven willen verkopen in de geselecteerde gebieden. Dit beleid houdt onder andere in dat er een toeslag van 10.000 euro per ha. wordt betaald voor grond die in deze gebieden ligt. In de polders die zijn geselecteerd is op dit moment 19 ha. grond in bezit en is er de beschikking over ruim 140 hectare ruilgrond. Uit de nota blijkt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken over de haalbaarheid van vrijwillige grondverwerving.

De drie deelprojecten, Hedwigepolder, Het Zwin en het Middengebied (de vijf geselecteerde polders), verschillen in fasering en eigendomssituatie. In de overeenkomst tussen Nederland en Vlaanderen is afgesproken dat de twee projecten Het Zwin en de Hedwigepolder voor 2008 in uitvoering moeten zijn. Voor de geselecteerde gebieden in het Middengebied is afgesproken dat de uitvoering in 2010 moet zijn gestart. Deze verschillen worden weerspiegeld in de verwerving van gronden. Zo verloopt de vrijwillige grondverwerving goed voor het Zwin. Op Nederlands grondgebied gaat het om het ontwikkelen van zo'n 10 ha. grond. De gronden in de Hedwigepol-der, ca. 295 hectare, behoren toe aan een eigenaar. De contacten met deze eigenaar verlopen via de Vlaamse gemeenschap. Voor het Middengebied ligt de situatie anders: hier is nog geen definitief gebied aangegeven en verloopt de grondverwerving moeizaam. Het is nog steeds mogelijk om vanuit de regio alternatieve locaties voor te stellen. Voorwaarde hierbij is dat deze locaties geschikt zijn voor de ontwikkeling van nieuwe estuariene natuur. In de procedures kunnen deze alternatieven worden meegewogen. De definitieve keuze van het te ontwikkelen gebied wordt in het najaar van 2007 gemaakt. De definitieve keuze zal ook invloed hebben op de grondverwerving.

Het zoekgebied om gronden aan het kopen omvat zo'n 900 hectare. De Provincie werkt bij het aankopen van gronden samen met de Dienst Landelijk Gebied. Op verschillende manieren worden er contacten gelegd met grondeigenaren om te spreken over de aankoop van grond buiten het gebied die kan dienen als ruilgrond. Ook voert deze dienst gesprekken met grondeigenaren of pachters in de gebieden om te inventariseren of en waar betrokkenen hun bedrijf voort willen zetten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet