NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Drenthe draagt bij aan natuurontwikkelingsproject Veenparkkanaal

27 juni 2006

GS stelt een bedrag van maximaal 541.000 euro beschikbaar als co-financiering in de uitvoering van het project natuurontwikkeling Veenparkkanaal te Barger Compascuum. Het gaat hierbij om maatregelen, aanpassingen en peilverhoging in het Veenparkkanaal en de watergangen langs Sint Josefstraat en hoogveengebied Berkenrode. Hoewel het een zelfstandig project betreft, worden de maatregelen zodanig uitgevoerd, dat deze passen in de mogelijke toekomstige vaarverbinding Erica - Ter Apel.

Het project betreft het herstel en de inrichting van het kanaal in het Veenpark en het hoogveengebied Berkenrode te Barger Compascuum. De realisatie hiervan levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling "Natuur- en landschapsontwikkeling VeenkoloniŽn". Het belangrijkste doel van dit project is het tegengaan van het verdrogingsproces dat zich manifesteert in het hoogveenreservaat Berkenrode. De werken worden zodanig uitgevoerd dat het Veenparkkanaal in principe geschikt is voor de recreatietoervaart. Tegelijk biedt het Veenparkkanaal concrete mogelijkheden, om de toeristische attractiviteit van het Veenpark / Peat Portal te versterken in combinatie met een langlopend regionaal leer-werkproject.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet