NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies willen meer bescherming aardkundig erfgoed

29 juni 2006

"Aardkundige waarden, zoals bijvoorbeeld de oude essen, verdienen meer aandacht," betoogde de Drentse milieugedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD) vanmiddag in kasteel Groeneveld in Baarn. Zij nam daar namens alle provincies het boek "Bewogen Aarde, het aardkundig erfgoed van Nederland" in ontvangst. Zij kreeg het uit handen van de directeur Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV), de heer Seppe Raaphorst. Het boek beschrijft gebieden die aardkundig van betekenis zijn en hoe het Rijk die gebieden wil beschermen.

Tanja Klip-Martin is bestuurlijk verantwoordelijk voor het totstandkomen van een Landelijk Uitvoeringsprogramma Aardkundige Waarden. Met lof voor de eerste aanzet die het boek biedt, riep zij provincies op om de aardkundige waarden stevig te verankeren in het provinciaal beleid. "Aardkundige waarden dienen geen sluitpost meer te zijn, maar het vertrekpunt voor ons natuurbeleid," aldus de gedeputeerde.

In de uitwerking van het rijksbeleid maken de provincies duidelijk hoe zij denken dat de aardkundige waarden op provinciale schaal het beste beschermd kunnen worden. Provincies hebben daarbij volgens Klip een hele duidelijke rol. "In Drenthe bijvoorbeeld werkt de provincie niet meer mee aan de uitbreiding van de dorpen op de essen. Durf te kiezen voor het oorspronkelijke Nederlandse landschap! Dat wil ik ook andere provincies meegeven," zo zei ze.

Veel aandacht zal uitgaan naar de verbetering van de omstandigheden die voor de specifiek te onderscheiden aardkundige waarden zo bepalend zijn. Dat is belangrijk, omdat de bodem en alle aardkundige waarden van bijzonder groot belang zijn voor bijvoorbeeld de natuur, het voorkomen van planten en dieren, maar ook voor een goede kwaliteit van drinkwater en de landschapsbeleving van de woonomgeving, voor recreanten en toeristen.

"Provincies," zo zei Klip, "nemen het estafettestokje van LNV graag over voor een flinke sprint." Zij zullen samen met tal van provinciale organisaties hun verantwoordelijkheid nemen en ook anderen overtuigen van het belang van het instandhouden van het aardkundig erfgoed in Nederland. "De bodem is tenslotte niet alleen de zorg van Rijk en provincies. De bodem is van ons allemaal en daarom is gerichte voorlichting nodig," vervolgde Klip. "Bovendien volgen we bedreigende ontwikkelingen op de voet en steken er indien nodig een stokje voor," aldus gedeputeerde Klip.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet