NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groenblauwe Diensten in Proeftuin Groene Woud stap dichterbij

30 juni 2006

De provincie Noord-Brabant, de Agrarische natuurvereniging Het Groene Woud, de gemeenten Oirschot, Boxtel en Best, Het Brabants Landschap en het Waterschap de Dommel en ZLTO hebben vandaag het startsein gegeven voor de 'Proeftuin Groenblauwe Diensten Het Groene Woud'.

Lange tijd waren er onduidelijkheden over hoe de overeenkomsten met grondeigenaren kunnen worden afgesloten, met het plan van aanpak zoals dat nu is vastgesteld, komt daar een einde aan.

Voor ongeveer 340 hectare worden nieuwe landschapselementen aangelegd, gecombineerd met maatregelen die de bedrijfsvoering van de agrarische bedrijven ondersteunen, zoals kavelruil en bedrijfsvergroting. Het gaat daarbij ook om het beheer van houtwallen, bosjes, poelen, kruidenrijke akkerranden of 'plaetsen' (groene pleintjes op kruispunten van wegen).

Deze maatregelen moeten ook een bijdrage leveren aan het herstel van de Natte Natuurparels de Mortelen en de Scheeken. Om dit te realiseren is 28 miljoen nodig over een periode van 10 jaar, zoals het rapport Groene Woudboeren met perspectief eerder al aangaf. Provincie, waterschappen en gemeenten nemen deel in de financiering hiervan.

Inmiddels is alles zo ver dat de proeftuin concreet kan worden opgezet. Hoe dat vorm krijgt, is neergelegd in het Plan van Aanpak, dat de provincie, de Agrarische Natuurvereniging Het Groene Woud, de gemeenten, het Brabants landschap, het waterschap en ZLTO vandaag hebben vastgesteld. De eerste stap in dat plan voorziet er in dat een sleutelfiguur het gebied in gaat om bij de grondeigenaren te inventariseren wat hun mogelijkheden, wensen en randvoorwaarden zijn om een bijdrage te leveren aan de proeftuin. Op basis van die inventarisatie maken deze partijen dit najaar concrete projectvoorstellen, waarmee de proeftuin eind 2006, begin 2007 feitelijk van start kan gaan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet