NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kinderen meer in contact met natuur

6 juli 2006

Afgelopen vrijdag, 30 juni, hebben Universiteit Utrecht, NatuurCollege en Staatsbosbeheer een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een natuureducatieprogramma onder de werktitel 'Natuur-wijs'. Het meerjarig programma heeft tot doel kinderen weer deel uit te laten maken van de natuur. Dit najaar start met een 'pilot' waar 10 basisscholen aan deelnemen. In het voorjaar 2007 worden de eerste resultaten gepresenteerd.

Onderzoek leert dat meer dan zeventig procent van de kinderen nooit in een echt natuurgebied komen. Bijna de helft van de 12- tot 17-jarigen kijkt minstens tien en soms wel 20 uur televisie per week. Kinderen denken zelfs dat er in Nederland leeuwen en tijgers rondlopen. Een zorgelijke situatie, vinden de drie organisaties. Met het doel om kinderen weer bij de natuur te betrekken, hebben Universiteit Utrecht, NatuurCollege en Staatsbosbeheer de intentie uitgesproken hiervoor samen te gaan werken aan het project 'Natuur-wijs'.

'Dat er zoveel kinderen zijn met ADHD, zoveel kinderen die Ritalin slikken, moet ons toch iets zeggen,' vindt Irene van Lippe-Biesterfeld, voorzitter van NatuurCollege. 'Wat is hier aan de hand? Komt het soms door onze onnatuurlijke leefwijze, die hen niet past?' Straks is er een generatie van volwassenen die nooit heeft geroken aan de vochtige aarde, op hun rug naar de wolken gestaard, in de bomen geklommen of in sloten kikkers gevangen. Wij, kinderen en volwassenen, hebben het nodig om met al onze zintuigen de natuur te beleven. Dat houdt ons in evenwicht en kan ons in contact brengen met het wonder van het leven', aldus Irene van Lippe-Biesterfeld.

De drie organisatie willen bij 4-18 jarigen een groter bewustzijn realiseren van de relatie tussen mens en natuur vanuit kennis, beleving en bezieling. Dat draagt bij aan het bewustzijn dat de mens onderdeel is van het ecosysteem. Het project Natuur-wijs moet leiden tot het ontwikkelen van een meerjarenprogramma om natuur terug te brengen in het onderwijs. Van Lippe-Biesterfeld: 'Het begint bij de jeugd: je eerste natuurervaring is bepalend voor je relatie met de natuur in de rest van je leven'.

Er wordt in eerste instantie een lesprogramma voor basisschoolleerlingen ontwikkeld. Streven is om het programma onderdeel te laten worden van het reguliere curriculum. Irene van Lippe-Biesterfeld: 'We willen kinderen iets aanbieden dat meer biedt dan de biologieboeken'. Het opstellen van het programma gebeurt in samenwerking met leerkrachten, ouders, stagiairs en docentenopleidingen.

Bovenstaande partijen zijn ervan overtuigd dat natuur alleen kan overleven als mensen een relatie er mee opbouwen. En de kiem daarvan wordt in de kinderjaren gelegd. Als we de handen ineen slaan, moeten we erin kunnen slagen om natuur en mensen weer te verbinden om bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet