NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Beerze Reusel richting uitvoering' genomineerd voor Eo Wijersprijs

30 juni 2006

Op 30 juni heeft gedeputeerde RŁpp van Noord-Brabant de Eo Wijersprijs uitgereikt aan "Waterdrager" ingezonden door Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs BV (Leonie Koops, Aniel Balla) en Landschappartners en aan "De Beerze op waterbasis", ingezonden door Grontmij Nederland bv Cluster Zuid (R.H.A. Brinkhof). Beide teams ontvangen EUR15.000,- en kunnen meedingen naar de hoofdprijs in de uitwerkingsfase: de stap naar uitvoering. De bureaus ontwikkelden het beste ruimtelijke plan voor de regio Beerze Reusel. 'xΩx' van Jan Maurits van Linge en Henk de Wit hoofdverantwoordelijke), John Arkes (BMC) en Frederique Huijgen, MariŽlle Kuijpers krijgen EUR10.000,- voor een onderzoeksopdracht. Beerze Reusel is door het Rijk geselecteerd als voorlopersproject voor het gebiedsgericht werken.

De wateropgave is bij de prijsvraag als ingang genomen, omdat deze hoe dan ook dwingt bovenlokaal te denken en te handelen. Rijksadviseur voor het landschap en voorzitter van de vakjury Dirk Sijmons: "Het gaat om voorstellen voor nieuwe waterstaatkundige werken, waarmee de cultuurhistorie van morgen, vandaag kan worden gemaakt". De genomineerden van deze 7e prijsvraag kwam als beste uit de bus van de 13 inzendingen voor de regio.

Met haar goede en realistische ontwerpvisie sluit "De Beerze op waterbasis" goed aan bij de plannen en de lopende ingrepen inhet gebied. 'De Beerze op waterbasis' geeft blijk van een grote kennis van het gebied en zijn potenties. Het plan geeft volgens de streekjury een goede uitwerking van het watersysteem in relatie tot natuur, met een koppeling van natuur en cultuur. De jury is enthousiast over deze inzending vanwege de keuze voor het watersysteem als drager met als uitgangspunt een scheiding tussen schoon en vuil water. De kracht van het water in de robuuste verbinding met de historie als inspiratiebron, krijgt de instemming van de jury.

'Waterdrager' formuleert oplossingen vanuit een hydroecologische visie op het gehele stroomgebied. Water is immers de belangrijkste bindende factor in het gebied. Als 'een vloeiend verloop naar een evenwichtig landschap' krijgt de ecologische hoofdstructuur gestalte, stellen de inzenders. 'Waterdrager' heeft water als leidraad en operationaliseert het begrip 'beekdal'. Deze inzending heeft een realistische en overdraagbare ontwerpvisie die creativiteit uitstraalt en op een keurige manier is gepresenteerd.

IdeeŽnprijsvraag
Stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars, advies- en ingenieursbureaus kunnen deelnemen aan de ideeŽnprijsvraag van de stichting. Deze editie werd gekozen voor twee regio's: IJmeer in Noord en Beerze Reusel in Noord-Brabant. Voor het eerst in ruim twintig jaar was er een combinatie van meerdere jury's: een vakjury en twee streekjury's. Hiermee wil de stichting het draagvlak in beide regio's vergroten en daadwerkelijke realisatie van enkele sleutelprojecten dichterbij brengen. In Beerze-Reusel staat de streekjury klaar om het stokje van de vakjury over te nemen. Daar kan het in uitvoering brengen van bovenlokale ontwerpideeŽn samen met de partijen in het veld verder ontwikkeld worden. De stichting verwacht dat dit gaat lukken door de combinatie van enkele zeer overtuigende ontwerpen en een vernieuwende uitvoeringsstrategie. De streek kan daarbij ook in de volgende fase op de steun van de stichting rekenen.

Eo Wijersstichting
De Eo Wijersstichting stelt zich tot doel de ruimtelijke kwaliteit van Nederland op bovenlokaal niveau te bevorderen. Volgens de Eo Wijersstichting is er in ons land meer dan ooit behoefte aan groot denken in combinatie met visionair handelen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet