NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie geeft Noord-Hollandse iep weer toekomst

11 juli 2006

Om de iepziekte te bestrijden, is de provincie Noord-Holland deze zomer gestart met een grootscheepse actie, waarbij zieke iepen worden verwijderd. De provincie neemt de kosten voor het weghalen van de zieke iepen bij particulieren voor haar rekening (totaal 2 miljoen euro). Ook de stichting Utopa levert een financiële bijdrage. Het verwijderen van de zieke iepen is noodzakelijk om verdere besmetting te voorkomen. Van de huidige iepenpopulatie in Noord-Holland is naar schatting 5% ziek.

Al eeuwenlang siert de iep het Hollandse landschap en de historische binnensteden. Eind jaren '70 telde Nederland nog zo'n vijf á zes miljoen iepen. De iepziekte, een zeer besmettelijke schimmelziekte die wordt overgebracht door iepenspintkevers of via ondergrondse wortelverbindingen, heeft de populatie inmiddels sterk uitgedund. In Noord-Holland staan op dit moment nog ongeveer 300.000 iepen, waarvan er naar schatting ruim 15.000 ziek zijn. Deze iepen zijn niet meer te redden en moeten daarom zo snel mogelijk verwijderd worden, om verdere verspreiding te voorkomen. Met het project 'Samen voor de iep' wil de provincie gezamenlijk met particulieren, gemeenten en terreinbeheerders 'schoon schip' te maken, waardoor de resterende iepen minder kans lopen om besmet te raken.

Werkwijze
Het project 'Samen voor de iep' loopt van 2005 tot 2008. Ieder jaar wordt er een aantal gemeenten door de provincie aangewezen. Zij maken deel uit van het actiegebied voor dat jaar. Elke gemeente komt eenmaal aan de beurt. Deskundige medewerkers van de gemeente voeren in de zomer driemaal een schouwronde uit en sporen zo de zieke iepen op. De provincie zorgt vervolgens dat alle zieke iepen kosteloos worden verwijderd. In 2005 zijn Den Helder, Anna Paulowna, Wieringermeer, Wieringen, Schagen, Niedorp, Harenkarspel en Zijpe aangepakt. In deze gemeenten zijn in totaal bijna 10.000 iepen verwijderd. Dit jaar worden alle overige gemeenten in Noord-Holland, met uitzondering van de gemeente Texel, aangepakt.

Zieke iep aanmelden
Het grootste probleem wordt gevormd door de iepen op particulier terrein. Die blijven te lang staan en besmetten andere iepen.

Particulieren die vermoeden dat ze een zieke iep op hun grond hebben staan, kunnen dat melden bij hun gemeenten. In overleg met de eigenaar wordt de boom dan verwijderd. Zieke iepen kan men in de zomermaanden herkennen aan de bladeren. Een gezonde iep heeft in de zomer fris groen blad. Bij een zieke boom verkleuren de bladeren van geel naar bruin en vallen daarna af, beginnend met één tak, maar binnen enkele weken volgt de hele kroon. De schimmelaantasting is zichtbaar in een afgesneden tak, als bruine of zwarte stippen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet