NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Jonge zeearend in Oostvaardersplassen op punt van uitvliegen

20 juli 2006

Het zeearendenpaar dat dit jaar voor het eerst in Nederland broedde, heeft n jong groot gebracht. Het jong is inmiddels net zo groot als een volwassen zeearend. Boswachter Frank de Roder van Staatsbosbeheer: 'Het is echt bijzonder dat de eerste broedpoging van dit jonge vrouwtje direct een succes is. Het vrouwtje is namelijk pas drie jaar oud en dus nog niet helemaal volwassen. Tijdens de bewaking van het nest viel het me op dat het mannetje heel zorgzaam is. Dat is niet gebruikelijk bij roofvogels. Het gedrag van het mannetje heeft er zeker toe bij gedragen dat er nu voor het eerst sinds mensenheugenis een zeearendjong uit gaat vliegen'.

De zeearenden (Haliaeetus albicilla) begonnen eind maart met broeden en begin mei is het jong uit het ei gekomen. Het nest heeft een omvang van twee-en-een-halve meter en een diepe kom, zodat de boswachters in het begin niet konden zien hoeveel jongen er waren. Het blijkt er n te zijn, die zich goed laat bewonderen en er gezond uitziet. En jong is vrij normaal voor een zeearendenpaar. Twee jongen komen regelmatig voor, drie hoogst zelden. Het geslacht van het dier staat nog niet vast. Het jong is nu zo groot als de ouders. Ze leveren de prooi alleen op het nest af en het jong doet de rest zelf. De jonge arend is bijna zwart, het jeugdkleed van de zeearend. In het vijfde of zesde levensjaar krijgt hij het veel lichtere verenkleed van een volwassen zeearend. De jonge vogel doet met zijn spanwijdte van twee-en-een-halve meter al een tijdje verwoede vliegoefeningen op het nest. Erg hoog komt hij nog niet maar de boswachters verwachten dat de jonge arend binnen een week zal uitvliegen. Daarna blijft de arend nog twee maanden afhankelijk van de ouders, voordat hij zelfstandig zal moeten jagen. Dat wordt nog een harde leerschool; de sterfte onder jonge vogels is groot.

De zeearend is de grootste arend van Europa. Een zeearend leeft van aas, vogels en vis. De arend leeft bij voorkeur in een uitgestrekt, waterrijk gebied zoals de Oostvaardersplassen. Zeearenden blijven het hele jaar door (zomer en winter) in hun broedgebied. Als ze eenmaal ergens gebroed hebben, is de kans groot dat volgend jaar hetzelfde nest opnieuw gebruikt wordt. Sommige zeearendnesten zijn tientallen jaren in gebruik en groeien uit tot enorme bouwsels. Alles is in het werk gesteld om de zeearenden zo veel mogelijk rust te gunnen tijdens dit eerste broedgeval in de Oostvaardersplassen. In het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer aan de Kitsweg in Lelystad, zijn beelden van de zeearenden te bekijken. Ook op de website van Staatsbosbeheer, www.staatsbosbeheer.nl is een kort filmpje te zien.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet