NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Dienst Landelijk Gebied brengt groene plannen in kaart

24 juli 2006

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) presenteert een nieuwe uitgave van de kaart 'Inrichting en reconstructie in Nederland'. Op deze kaart is te zien waar DLG 'groene' plannen realiseert. Daarbij gaat het om zowel landinrichtingsprojecten voor integrale gebiedsaanpak (landinrichting en reconstructie) als om projecten met een beperkt aantal doelen, bijvoorbeeld 'deltanatuur', of landschap, natuur en veiligheid in het rivierengebied. DLG voert deze projecten uit in opdracht van provincies en het rijk. De kaart Inrichting en reconstructie wordt jaarlijks uitgebracht. Ten opzichte van de vorige versies maakt de kaart duidelijk dat het werk van DLG meer en meer verschuift van langdurige naar kortlopende projecten: projecten die aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de maatschappelijke vraag.

Interesse?
U kunt de kaart opvragen bij het informatiecentrum van DLG door het sturen van een email naar: informatiecentrumdlg@minlnv.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet