NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Extra geld voor iepziektebestrijding in Noord-Holland

12 september 2006

In Noord-Holland staan heel wat zieke iepen. Meer dan we allemaal dachten. Deze conclusie trekt het college van Gedeputeerde Staten. De afgelopen periode zijn door Noord-Hollandse gemeenten zoveel ziektegevallen gemeld, dat het budget voor het kappen onvoldoende is. Daarom vraagt het college extra geld aan Provinciale Staten om het werk dit seizoen goed te kunnen afmaken.

In Noord-Holland staan ongeveer 300.000 iepen waarvan naar schatting zo'n vijf procent besmet is. Vandaar dat de provincie in 2005 met gemeenten en terreinbeheerders de actie 'Samen voor de iep' startte. Systematisch wordt in alle Noord-Hollandse gemeenten een driemaal een schouw uitgevoerd, waarna alle zieke bomen worden verwijderd. De provincie draagt 2 miljoen bij voor het weghalen van zieke exemplaren bij particulieren. Inmiddels blijkt dat het aantal zieke iepen hoger ligt dan vooraf was ingeschat. De extra kosten voor 2006 bedragen ruim vier ton.

Gedeputeerde Patrick Poelmann: "Nu stoppen is geen optie. De ziekte grijpt hard om zich heen. Als we een zieke iep gewoon laten staan, worden omliggende bomen in korte tijd ook ziek en leidt dat tot een ware epidemie. Dat is juist wat we willen voorkomen. Want dan verdwijnt uiteindelijk de prachtige en karakteristieke iep uit het Noord-Hollandse landschap."

Er zijn meerdere oorzaken voor de grote hoeveelheid te kappen bomen. Allereerst de hittegolf deze zomer, die heeft geleid tot extra vluchten van de spintkever en veel extra wortelcontact tussen bomen. Daardoor is het aantal besmette bomen toegenomen. "Daaruit blijkt dat het heel lastig is om de natuur goed in te schatten. Het blijft gissen hoeveel zieke bomen de gemeentes zullen tegenkomen, en soms zit je daar naast", aldus de gedeputeerde. Ook 'achterstallig onderhoud' speelt parten: waar in voorgaande jaren of in aanliggende gemeenten weinig aan bestrijding is gedaan, is een piek te zien in het aantal besmettingen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet