NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerste brakwaterveldwerkkist naar Zeeuws Landschap

7 september 2006

Op 6 september heeft de voorzitter van het Regioteam Zuiver Zeeuws Water, de heer R. Klippel van Waterschap de Zeeuwse Eilanden de eerste brakwaterveldwerkkist aan de Stichting Het Zeeuwse Landschap overhandigd tijdens een proefexcursie met 'natuurouders' van basisschoolkinderen in de Yerseke Moer.

Het Regioteam Zuiver Zeeuws Water heeft samen met het IVN Consulentschap de veldwerkkist laten ontwikkelen. Doel hiervan is kinderen bewust te maken van de bijzondere kwaliteiten van de brakwatergebieden in hun omgeving en van de noodzaak van het behoud van het brakwatersysteem. Om dit te bereiken, kregen alle Zeeuwse basisscholen begin 2005 al de brakwaterplaat. De brakwaterplaat is een schoolplaat waarop het leven in en rondom brakwatergebieden is getekend door Erik van Ommen in opdracht van het Regioteam Zuiver Zeeuws Water.

Brakwaterlespakket
De veldwerkkist is onderdeel van een speciaal ontwikkeld brakwaterlespakket. Dit pakket bestaat uit materiaal voor een voorbereidende les, één tot twee uur veldwerk en een afsluitende les om een waterrapport te maken. Met de veldwerkkist gaan kinderen op pad in terreinen van Het Zeeuwse Landschap en daarbuiten onder begeleiding van leerkrachten en 'natuurouders' van basisscholen.

Het Zeeuwse Landschap krijgt in totaal drie brakwaterveldwerkkisten om uit te lenen aan basisscholen, waarmee veldwerk in de terreinen van Het Zeeuwse landschap verricht kan worden. Verder ontvangen ook de Zeeuwse Centra voor Natuur en Milieu Educatie (NME-centra) een brakwaterveldwerkkist en een brakwaterlespakket om uit te lenen aan basisscholen in hun omgeving.

Proefexcursies
Om het lespakket te testen, worden er verschillende proefexcursies met 'natuurouders' van Zeeuwse basisscholen georganiseerd door het IVN Consulentschap. De overhandiging van de eerste veldwerkkist vindt plaats tijdens een proefexcursie met 'natuurouders' van basisschool De Hoeksteen en basisschool Wemeldinge in de Yerseke Moer bij de Oostwegeling tussen Yerseke en Kruiningen. Natuurouders spelen een belangrijke rol bij het veldwerk.

Regioteam Zuiver Zeeuws Water
Het Regioteam Zuiver Zeeuws Water is een platform voor de aanpak van diffuse bronnen in Zeeland. In het Regioteam zijn alle overheden vertegenwoordigd die betrokken zijn bij het beheer van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Zeeland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet