NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Website gelanceerd voor behoud groen binnen Wormer

8 september 2006

In ons land wordt flink gebouwd. Om voldoende woonruimte te kunnen creŽren is dit nodig. Op zich is dat een goede zaak, mits voldoende aandacht blijft bestaan voor groenvoorzieningen. Vaak is dit echter niet het geval. Met name bij zogenaamde 'inbrei locaties' worden groen en speelvoorzieningen voor kinderen nogal eens vergeten. Dit is ook vaak van toepassing bij de realisatie van nieuwbouwprojecten.

In het Noord Hollandse Wormer heeft een aantal bewoners, Nicole van der Wal en Bianca Vonk, het initiatief genomen om een website te lanceren, www.wormersgroen.nl. Op deze website hebben de initiatiefnemers de verschillende bouwlocaties waar de groenvoorzieningen in het gedrang komen, in kaart gebracht. De website biedt ook informatie over de verschillende acties die bewoners ondernemen om voorgenomen plannen van de gemeente en projectontwikkelaars tegen te houden c.q. te wijzigen. Ook de status van deze acties zijn via de website te volgen.

De aanleiding voor het ontwikkelen van de website was dat op 31 maart 2006, op een fraai perceel, gelegen tegenover de achtertuinen van de initiatiefnemers alle coniferen en heesters met de grond gelijk zijn gemaakt. Daaronder waren ook coniferen van meer dan 25 jaar oud met een diameter van zo'n 20 centimeter. Een pijnlijke en onomkeerbare gebeurtenis! Bij navraag bleken er bouwplannen te bestaan voor het stukje grond waarbij voor 'groen' geen enkele ruimte is.

De bewoners startten binnen 24 uur een handtekeningenactie op en bezochten een door projectontwikkelaar Trinity georganiseerde informatiebijeenkomst. Daar bleek dat deze er alles aan gelegen is de bouwplannen er doorheen te drukken, zonder rekening te houden met de mening van omwonenden. Ditzelfde bleek ook te spelen op andere locaties in Wormer. Aanleiding genoeg voor de initiatiefnemers om een website te lanceren.

Het doel van de website is meer aandacht vragen voor groen binnen, in eerste instantie, de gemeente Wormerland. Het probleem speelt echter ook bij andere gemeentes in Nederland. Wellicht kunnen bewoners uit andere delen van Nederland het voorbeeld uit Wormer volgen.

De huidige trend is dat veel groen verdwijnt vanwege financiŽle belangen. Actueel is ook dat de VNG de regelgeving voor kapvergunningen wil versoepelen. Aandacht voor groen in verhouding tot bebouwing is zeer belangrijk. De besluiten die nu genomen zijn, zijn immers bepalend over hoe ons land er over 20 a 30 jaar uitziet.

Voor de activiteiten in Wormer zijn (nog) geen financiŽle sponsors. Wel krijgen de initiatiefnemers hulp van Webtic Internet Consultancy uit Amsterdam, die de hosting van de website voor haar rekening neemt, Aeddong Design uit Wormer, die de website ontwikkelt en Drukkerij DGNB Wormerveer, die het drukwerk belangeloos verzorgt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet