NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Van Geel: poldermodel nodig voor klimaat

15 september 2006

'We moeten niet verstrikt raken in procedures, daarvoor is klimaatverandering te ernstig.' Dit zei staatssecretaris Van Geel (milieu) op de klimaatbijeenkomst in Zwitserland. Van Geel pleit voor een Hollands poldermodel om de grote internationale belangentegenstellingen te overbruggen. Kenmerkend voor het poldermodel is immers dat je het oneens bent over allerlei uitgangspunten, maar dat je elkaar wel weet te vinden op practische oplossingen. Alleen op die manier kunnen we droge voeten houden. In de17e eeuw gebeurde dat in Nederland door samen dijken te bouwen, nu door samen de uitstoot van broeikasgassen te beperken, aldus de staatssecretaris.

In Zwitserland kwamen de afgelopen twee dagen 40 landen bijeen om de VN-klimaatconferentie in november in Nairobi voor te bereiden. Op de agenda stonden: het klimaatbeleid na 2012 , technologieoverdracht en de specifieke positie van ontwikkelingslanden. De klimaatbijeenkomst werd voorgezeten door de Zwitserse president Moritz Leuenberger en de Keniaanse minister van milieu Kivutha Kibwana.

Op de klimaatbijeenkomst was veel aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering en de kwetsbare positie van ontwikkelingslanden. Zo lopen er alleen al in IndonesiŽ ruim 150 miljoen kustbewoners gevaar als gevolg van een dreigende zeespiegelstijging. En in Afrika zijn nu al de effecten van overstromingen en droogte desastreus. Juist ontwikkelingslanden zijn extra kwetsbaar. Zij hebben niet de middelen om zich snel aan te passen aan bijvoorbeeld zeespiegelstijging, overstromingen en droogte. Daarom zijn er vorig jaar op de klimaatconferentie in Montreal afspraken gemaakt over een fonds voor de armste landen om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Volgens Van Geel moet dit fonds nu snel operationeel worden Volgens Van Geel is snelle actie nodig, want het klimaat verandert sneller en ernstiger dan verwacht. Van Geel: 'Klimaatverandering gaat niet geleidelijk. Het wordt steeds duidelijker dat abrupte, snelle wijzigingen mogelijk zijn. Vooral het smelten van poolijs en het ontdooien van toendra's zijn bedreigen.'

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet