NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bijzondere spin ontdekt in Waterloopbos

18 september 2006

Een vrijwilliger van Natuurmonumenten heeft in het Waterloopbos, onderdeel van het Voorsterbos, een populatie ontdekt van de grote gerande oeverspin (dolomedes plantarius). Het voorkomen van deze bijzondere spin toont aan dat de waterkwaliteit in het Waterloopbos uitstekend is. Het is voor het eerst dat exemplaren van de grote gerande oeverspin in Flevoland zijn aangetroffen. Wel is bekend dat de spin voorkomt in De Wieden en De Weerribben in Noordwest-Overijssel en in het gebied Rottige Meenthe in Friesland. De grote gerande oeverspin staat op de internationale Rode Lijst van bedreigde diersoorten.

Iventarisatie
Vrijwilliger Gerard Eggens ontdekte de zeldzame spinnen vorige maand tijdens een inventarisatie van libellen- en vlindersoorten in het Waterloopbos. Natuurmonumenten vroeg spinnen-deskundige Van Helsdingen van Naturalis in Leiden, om een kijkje te komen nemen. Deze bevestigde dat het om een populatie van dolomedes plantarius gaat. Op het moment van zijn bezoek waren zeker zeven nesten van de spin te zien en ook een aantal spinnen in verschillende levensstadia. De grote gerande oeverspin is bruinachtig tot zwart van kleur en heeft gele randen aan weerszijden van het lichaam. Een volwassen exemplaar wordt, met de poten meegerekend, vijf tot zes centimeter groot. De soort hoort tot de familie van de prachtspinnen (pisauridae), die op hun prooi jagen in plaats van die te vangen in een web. Zoals de naam aangeeft, komt de spin vaak voor aan de waterkant. Het water moet van goede kwaliteit zijn, zodat er veel waterdiertjes in leven. Deze vormen het voedsel van de grote gerande oeverspin.

Kraamweb
Hun eitjes dragen de vrouwtjesspinnen in een cocon onder hun lichaam. Voordat de spinnetjes uitkomen, maakt het vrouwtje die vast aan lage vegetatie. Ze weeft er een soort tent van los spinsel omheen, het kraamweb. Daarna opent ze de cocon gedeeltelijk en houdt de wacht, om de uitkomende spinnetjes zonodig te verdedigen. Overigens worden de honderden spinnetjes die uit de eieren komen, lang niet allemaal volwassen. Een flink aantal wordt opgegeten door broer of zus. Als de overlevers groot genoeg zijn geworden, gaan ze andere prooien vangen.

Voortbestaan
Volgens deskundige Van Helsdingen is Nederland een belangrijk land voor het voortbestaan van deze spinnensoort. Op veel plaatsen in Europa, ook in ons land, zijn populaties verdwenen door verslechterde waterkwaliteit of doordat laagveen- en moerasgebieden zijn ontgonnen. Natuurmonumenten is er trots op dat de grote gerande oeverspin nog te vinden is in haar natuurgebieden. Bij het beheren van het Waterloopbos zal Natuurmonumenten ervoor zorgen dat er voldoende schoon water met brede oevervegetatie blijft bestaan, om zo bij te dragen aan het voortbestaan van deze bedreigde oeverspin.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet