NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verandering in zoetwatervoorziening op Goeree-Overflakkee & Voorne-Putten

18 sept 2006

Het Rijk heeft besloten vanaf 1 januari 2008 de Haringvlietsluizen op een kier te willen zetten. Daarmee wordt het natuurlijke en duurzame karakter van het Haringvliet versterkt en wordt de zoet/zout-overgang tussen zee en zeearm hersteld. Net achter de Haringvlietsluizen zal het zoete water brak worden. Zonder aanvullende maatregelen beinvloedt dit de wateraanvoer voor de landbouw en de drinkwatervoorziening op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Om de zoetwatervoorziening blijvend te garanderen zijn maatregelen nodig. Provincie zorgt samen met het waterschap en de gemeenten voor de uitvoering van deze maatregelen. Om tijdig gereed te zijn, wordt de verdere uitwerking en realisatie van deze plannen versneld aangepakt.

De compenserende maatregelen garanderen de continuïteit van de zoetwatervoorziening op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Bovendien verbeteren de maatregelen de waterhuishouding, wordt nieuwe natuur aangelegd en worden de maatregelen indien mogelijk ingepast in de bestaande plannen voor recreatie en natuurontwikkeling. Op Goeree-Overflakkee bestaan de maatregelen behalve uit de aanleg van een brede watergang ook uit de aanleg van natuur, fiets- en wandelpaden. De maatregelen lopen vanaf gemaal Koert bij Middelharnis tot aan het Zuiderdiep bij het Havenkanaal van Dirksland. Ook het Zuiderdiep en de aangrenzende polders nabij Stellendam worden aangepast voor een verbeterde waterhuishouding en de aanleg van natuur- en recreatievoorzieningen. Op Voorne-Putten monden de maatregelen uit in de verbreding van twee bestaande watergangtracés vanaf het Brielse Meer en de Bernisse naar Hellevoetsluis en polder Oudenhoorn.

Vrijdag 15 september jl. is onder leiding van gedeputeerde Lenie Dwarshuis-van de Beek de stuurgroep voor de uitvoering van de maatregelen van start gegaan. Dwarshuis: "Nu we gezamenlijk de schouders eronder gaan zetten heb ik er alle vertrouwen in dat het eind goed, al goed zal worden". In de stuurgroep werken provincie, betrokken gemeenten en waterschap Hollandse Delta samen om compenserende maatregelen zo spoedig mogelijk te realiseren. De start van de stuurgroep is een belangrijke stap naar een gezond en duurzaam waterbeheer. De stuurgroep markeert daarmee de wens om samen de noodzakelijke voorzieningen te realiseren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet