NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Jean Maebe en Adri de Gelder onderscheiden

22 sept 2006

Maarten Brabers, voorzitter van Vogelbescherming Nederland, heeft tijdens het Vogelfestival op 26 augustus in de Oostvaardersplassen tweemaal de bijzondere onderscheiding Gouden Lepelaar uitgereikt. Ze zijn, op voordracht van de Ledenraad, toegekend aan Jean Maebe en postuum aan Adri de Gelder. De Gouden Lepelaar is een onderscheiding voor bijzondere verdiensten met betrekking tot de bescherming van vogels.

Jean Maebe wordt beschouwd als een 'super-vrijwilliger' van internationale allure. De in Antwerpen woonachtige Maebe zet zich al meer dan vijftig jaar in voor Het Verdronken Land van Saeftinghe. Hij inventariseert en ringt er vogels voor wetenschappelijk onderzoek. Ook verzorgt hij met niet afnemend enthousiasme rondleidingen en hij springt op de barricades als dat nodig is. Sinds tien jaar is hij op vrijwillige basis WetlandWacht voor Vogelbescherming in Zeeuws-Vlaanderen.

Adri de Gelder was een bevlogen natuurbeschermer, die een groot deel van zijn leven bij Staatsbosbeheer werkte. Eind 2004 trad hij aan als directeur van Vogelbescherming Nederland. Afgelopen zomer, op 16 juli, overleed hij plotseling op 52-jarige leeftijd. In de korte tussenliggende periode toonde hij een enorme daadkracht. Hij gaf een belangrijke impuls aan het nationale en internationale vogelbeschermingswerk, maar droeg vooral ook uit dat vogels er zijn om van te genieten. Regelmatig brak hij een lans voor 'de vogels in de achtertuin'. Zijn jongste zoon Leendert nam de onderscheiding in ontvangst.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet