NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

3,2 miljoen voor projecten in Gelders landelijk gebied

26 sept 2006

Het college van Gedeputeerde Staten Gelderland heeft vandaag positief beslist over 10 aanvragen voor een totaalbedrag van 3,2 miljoen euro. Een flink deel van dit bedrag is bestemd voor het Cultuurhistorisch landschap Hoog Buurlo. GS hebben voor dit project 352.396 subsidie beschikbaar gesteld.

De subsidie wordt gebruikt om cultuurhistorische elementen in de omgeving van Hoog Buurlo en Radio Kootwijk te verbeteren en toegankelijker te maken. Concreet voorziet het project in de aanleg van onder meer een wildwal, een laan, een schaapsdrift en open heideterreinen, wandelroutes etc.

Droomhuis aan de Dijk
In dit project wordt een woonzorgvoorziening voor gehandicapte bewoners in de gemeente Wageningen gerealiseerd. Voor negen meervoudig gehandicapte jongeren en jong volwassenen wordt een monumentaal pand omgebouwd. De jongeren kunnen hierdoor in de buurt van hun ouders blijven wonen. Een zorggezin dat voor een groot deel de zorg gaat leveren, wordt in een nieuwbouwwoning naast de bewoners gehuisvest. Voor dit project is 100.000 euro beschikbaar gesteld uit de provinciale subsidieregeling voor leefbaarheid.

Minder wateroverlast
Staatsbosbeheer ontvangt 95.349,- subsidie voor het oplossen van het wateroverlastprobleem voor de aangrenzende bewoners van het moerasgebied de Bruuk nabij Groesbeek. Door verlaging van het maaiveld wordt tevens de natuurkwaliteit van blauwgrasland en veldrusschraalland in dit natuurgebied hersteld en behouden.

Werken aan de IJsselhoeven
Ruim 137.000 subsidie wordt verleend aan de stichting IJsselhoeven. In dit project werken bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden in de IJsselvallei (gemeenten Voorst, Epe, Heerde, Deventer en Olst-Wijhe) samen aan activiteiten om cultuurhistorische gebouwen en erven aan beide kanten van de IJssel te behouden. Door dit project worden de cultuurhistorische waarden en de culturele en streekeigen identiteit van de IJsselvallei bevorderd en de werkgelegenheid op het platteland versterkt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet