NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'rood voor groen': € 140.000 per Brabantse woning voor groen

4 okt 2006

De gemeente Bergen op Zoom laat de komende vijf jaar een 60-tal woningen bouwen tegen de stadsrand, dorpsranden en binnen bestaande lintbebouwing. De gemeente is dit met de provincie vandaag overeengekomen. De ontwikkeling sluit aan bij het provinciale beleid Buitengebied in ontwikkeling en Ruimte voor ruimte.

Gemeente en provincie koppelen de woningbouw aan investeringen in de kwaliteit van landschap en natuur. Particulieren kunnen gebruik maken van de gemeentelijke regeling 'rood-voor-groen' indien zij over grond beschikken. Voorwaarde is wel dat zij investeren in natuur en landschap. De bijdrage die aan particulieren wordt gevraagd bedraagt € 140.000. De regeling wordt uitgevoerd door de Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte.

Met de opbrengsten uit deze woningbouwmogelijkheden willen gemeente en provincie projecten, gericht op de landschappelijke kwaliteit, in het buitengebied financieren. De provincie gaat de opbrengsten inzetten voor de sanering van de intensieve veehouderij. De afgelopen jaren zijn meer dan 2.000 intensieve veehouderijbedrijven in de provincie beëindigd en is bijna 2.000.000 m2 aan stallen gesloopt. De provincie heeft tot op heden € 168 miljoen in de sanering van de intensieve veehouderij geïnvesteerd en kan dit bedrag met de inzet van 'ruimte voor ruimte' terugverdienen.

De gemeente Bergen op Zoom gaat de opbrengsten die zij ontvangt uit deze 'rood-voor-groen' aanpak inzetten om de projecten uit het gemeentelijk landschapsontwikkelingsplan te realiseren. Voorbeelden van grotere gemeentelijke projecten zijn het herstel van de West-Brabantse waterlinie, natuurontwikkeling in het Dal van de Molenbeek en landschapsontwikkeling bij de Bergse Heide. Daarnaast kunnen ook kleinschalige landschapselementen worden gerealiseerd en versterkt. Hiervoor wordt een stimuleringsregeling voor particulieren in het buitengebied ingevoerd.

Jaarlijks verwacht de gemeente een bedrag van € 800.000 beschikbaar te krijgen door deze aanpak. Na vijf jaar gaan de gemeente en de provincie na of deze aanpak een succes is. Mocht dit het geval zijn, dan kan de aanpak worden gecontinueerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet