NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Staatsbosbeheer: kinderen minimaal 1x per jaar de natuur in

4 okt 2006

Staatsbosbeheer maakt zich zorgen om de toenemende afstand tussen jongeren en de natuur. Het is niet meer vanzelfsprekend dat (stads)jongeren hun vrije tijd in de natuur doorbrengen. Om de natuur in Nederland voor de toekomst veilig te stellen is het van belang te investeren in de jeugd. Staatsbosbeheer doet dit door kwalitatieve natuureducatie programma's aan te bieden, gericht op kinderen en gezinnen met jonge kinderen. Om breed in natuureducatie te investeren zodat alle kinderen een kans hebben de natuur te beleven en ermee een band op te bouwen, is een grotere investering van het Rijk noodzakelijk. Zoals verankering van natuureducatie in het curriculum van basisscholen en 40 miljoen Euro om alle basisschoolkinderen minimaal een keer per jaar met een boswachter de natuur in te gaan.

Het educatiebeleid van Staatsbosbeheer is vandaag gepresenteerd. Hiermee zijn de contouren vastgelegd en de methodiek voor interactieve natuureducatieprogramma's voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Staatsbosbeheer wil vooral via het onderwijs de kinderen bereiken. De programma's zijn erop gericht kinderen bewust te betrekken bij de natuur met hoofd, hart en handen in de directe omgeving en op de eigen terreinen. Door natuur te laten beleven en bewust ermee bezig te zijn kunnen kinderen er een band mee opbouwen, leren verbindingen te leggen en op den duur, zich verantwoordelijk voelen voor die natuur. De programma's worden zowel in schoolverband als daar buiten aangeboden. Boswachters, vrijwilligers en de bezoekerscentra hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de programma's. Staatsbosbeheer zoekt uiteraard samenwerking met andere (natuur)organisaties en scholen om dit educatiebeleid uit te voeren. Dit zowel met landelijke projecten als regionale initiatieven. Een goed voorbeeld hiervan is het project 'Natuur-wijs', waarin Staatsbosbeheer, NatuurCollege en Universiteit Utrecht de handen in een slaan voor een natuureducatieprogramma.

Jaarlijks nemen 75.000 kinderen deel aan de programma's van Staatsbosbeheer. Daarin zijn niet meegerekend de kinderen die in onze terreinen komen via educatieactiviteiten van andere organisaties. Staatsbosbeheer vindt dat alle ruim 1,6 miljoen kinderen van de basisschool structureel een dergelijke natuurervaring op jaarbasis moeten krijgen. Daar is geld voor nodig en een volwaardige plek voor natuureducatie binnen het basisonderwijs. Dit betekent dat er ge´nvesteerd moet worden in extra mensen, training en materialen. Gemiddeld genomen is dit circa 26 Euro per kind per jaar. Op jaarbasis is dit een investering van 40 miljoen Euro. Staatsbosbeheer roept het nieuwe kabinet op hier serieus aandacht aan te schenken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet