NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geen maximum ligplaatsen jachthavens Waddenzee

4 oktober 2006

Een maximum van 4600 ligplaatsen in de jachthavens van de Waddenzee is niet nodig. Vanuit ecologische- en veiligheidsoverwegingen is het niet verstandig om met deze maatregel te proberen de recreatiedruk te reguleren. Regulering van de recreatiedruk vereist een samenhangend pakket van beleidsmaatregelen.

Dat stelt de Raad voor de Wadden in zijn advies aan de Waddenprovincies. De Waddenprovincies hebben de Raad deze zomer gevraagd advies uit te brengen over het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee tussen Rijk, Waddenprovincies en –gemeenten. Het doel van het convenant is het beheersbaar maken en houden van de vaarrecreatie op de Waddenzee. Hiermee hopen de convenantpartners dat het Rijk besluit om het maximum aantal van 4600 ligplaatsen in de jachthavens van de Waddenzee te schrappen.

De Raad is niet erg positief over het opgestelde convenant, omdat daarin onvoldoende onderscheid wordt gemaakt naar type recreant, naar periode van het jaar en naar gebied. Toch wil de Raad af van het maximum aan ligplaatsen in de jachthavens. Schepen die tijdens de drukte in het hoogseizoen noodgedwongen buitengaats moeten blijven, hebben namelijk een negatieve invloed op de natuur van de Waddenzee. De Raad vindt wel dat aan het loslaten van de ligplaatsennorm de strikte voorwaarde gesteld moet worden dat er snel nieuwe regels komen die de vaarrecreatie in de hand houden.

Vaarrecreatie kan volgens de Raad prima plaatsvinden in en op de Waddenzee. De recreanten moeten zich dan wel verantwoord gedragen en de kwetsbare gebieden moeten worden ontzien.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet