NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ondernemersmiddagen over exploitatie van historische forten en stellingen

9 oktober 2006

Het programmabureau Stelling van Amsterdam en het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie organiseren op 1 en 2 november a.s. gezamenlijk twee bijeenkomsten voor ondernemers. Het gaat hierbij om alle personen die ge´nteresseerd zijn in duurzame exploitatie van historische forten en stellingen. Deelname is gratis. Doelstelling van de bijeenkomsten is het informeren van ondernemers om vervolgens samen te komen tot inspirerende ideeŰn.

Tijdens de bijeenkomsten wordt in kaart gebracht:

  • welke (on)mogelijkheden er zijn voor investeringen in en exploitatie van de forten en stellingen in de Stelling- en Waterlinie;
  • wat de gewenste rol van de overheid bij dat proces is en welke mogelijkheden de markt biedt.

Verschillende sprekers leveren hiervoor hun informatieve bijdrage. Op 1 november spreekt de heer J. Ninaber als exploitant van Fort Vijfhuizen over de ontwikkeling van ru´ne tot kunstfort. De heer ir. M. Vastenhout, werkzaam als directeur van de Stichting 'Werk aan de Linie' en locatiemanager van Fort Vechten zal op 2 november ingaan op de exploitatie van Fort Vechten. Na het informatieve gedeelte wordt er door de ondernemers in separate sessies een casus uitgewerkt over de ontwikkeling van een fort. De discussies die dan ontstaan, zorgen ervoor dat deelnemers ook echt 'Stelling nemen'.

Het uiteindelijke doel van de bijeenkomsten is 'Ondernemen'. Financieringsmogelijkheden hiervoor worden aangedragen door Rabobank Nederland die tijdens beide bijeenkomsten een presentatie verzorgt over de rol die de bank kan spelen bij het exploiteren van forten en stellingen. De afsluiting en bespreking van de follow up vinden plaats door de heer Rehwinkel, burgemeester van Naarden, die tevens de rol van dagvoorzitter op zich neemt. Aansluitend is er een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 1 november in Fort Vijfhuizen en op donderdag 2 november in Fort Honswijk. Bij grote belangstelling is er ruimte voor een derde bijeenkomst in het voorjaar van 2007. Het programma duurt van 12.00 uur tot 18.15 uur.

Ge´nteresseerde ondernemers kunnen zich nog aanmelden bij Artishock Projecten via info@artishock.info of telefoon 073 6901504. Aan elke bijeenkomst kunnen maximaal 60 personen deelnemen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet