NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Laag Holland: veenweiden, cultuurhistorie en recreatieve ontsluiting staan voorop

10 oktober 2006

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Laag Holland 2007-2013 vastgesteld. Laag Holland is het waardevolle kenmerkende veenweidenlandschap tussen Amsterdam, Zaanstad, Alkmaar en Hoorn. De provincie zet in op drie speerpunten: behoud van het open veenweidelandschap, investeringen in cultuurhistorische projecten en de recreatieve ontsluiting van dit Nationaal Landschap.

De provincie stuurt het Uitvoeringsplan naar de minister van LNV en doet daarmee een beroep op rijksbudget dat voor de Nationale Landschappen is gereserveerd. In totaal gaat het om 7,58 miljoen euro. De provincie laat minister Veerman wel weten dat er eigenlijk veel meer geld nodig is om de kernkwaliteiten van Laag Holland voor de toekomst te kunnen behouden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet