NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nationale conferentie over de natuur geeft aanzet tot actie!

11 oktober 2006

Op een nationale bijeenkomst met lokale bestuurders, maatschappelijke organisaties, en het bedrijfsleven in het provinciehuis van Noord-Brabant hebben 4 gemeenten, het ministerie van LNV, en het Brabants Landschap de Countdown 2010 verklaring ondertekend. Met deze verklaring geven zij aan de doelstelling van de campagne, het tegengaan van het verlies aan biodiversiteit, te steunen. Rekening houden met de natuur bij alle bedrijvigheid en planvorming is makkelijker dan gedacht en levert bijna altijd wat op voor de leefbaarheid en ook in economische zin.

Countdown 2010 is een pan-Europese campagne opgezet na de verklaring van Europese regeringsleiders in 2001 om voor 2010 het verlies aan biodiversiteit in Europa tegen te gaan. In 2004 is door IUCN the World Conservation Union een campagne gestart om overheden aan deze belofte te herinneren en ze bij te staan in het ontwikkelen van effectieve actieprogramma's. In Nederland werken IUCN NL, ECNC en de provincie Noord-Brabant samen om de 2010-doelstelling onder de aandacht te brengen. In het kader van deze campagne waren vandaag vertegenwoordigers van provincies en gemeenten bijeen om samen met vertegewoordigers van natuurbeschermingsorganisaties en de nationale overheid om strategieŽn te ontwikkelen en om ideeŽn op te doen over succesvolle projecten die de biodiversiteit kunnen beschermen.

In Noord-Brabant wordt er bijvoorbeeld hard samengewerkt tussen provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties om in het "Groene Woud" de biodiversiteit een veilige haven te geven. Maar ook in een compacte stad, zoals Amsterdam worden plekken vrijgehouden om de exotische en rijke biodiversiteit in die stad te beschermen. In Zuid-Holland werken gemeentes samen in de "Hoeksche Waard," een gebied waar natuur en de agrarische economie goed weten samen te komen.

Het ministerie van LNV zegde toe om meer middelen toe te kennen aan deze activiteiten en zelf actiever en beter dit soort processen te faciliteren. De gemeentes die vandaag de verklaring ondertekenden waren: Gemeente Veghel, Gemeente Oisterwijk, Gemeente Boxtel, en de deelraad Amsterdam Oost-Watergraafsmeer. De conferentie werd georganiseerd door de Maatschappelijke organisaties IUCN NL, het ECNC, en de Provincie Noord Brabant in samenwerking met en met steun van het Ministerie van LNV en het Ministerie van VROM.

15 en 16 februari zal er een internationaal congres plaatsvinden, wederom in het provinciehuis voor Europese lokale bestuurders en maatschappelijke organisaties.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet