NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Veerman positief over de reconstructie

12 oktober 2006

Er is een stille revolutie gaande op het Nederlandse platteland. Een omwenteling die al een decennium aan de gang is en die zeker nog tien jaar gaat duren. Het Nederlandse platteland ondergaat momenteel een enorme metamorfose; misschien wel de grootste verandering sinds de jaren vijftig, toen de herverkaveling haar beslag kreeg. Het is tijd om deze veranderingen zichtbaar te maken.” aldus minister Veerman tijdens de perspresentatie van de landelijke Campagne ‘veranderend land’ in Den Haag.

Een halve eeuw geleden ging een en ander nog gepaard met heftig boerenoproer. Omdat toen de plannen van bovenaf min of meer door de strot gedrukt werden bij de boeren. Daar worden boeren recalcitrant van. Nu gaat het bijna geruisloos.” zegt Veerman. “de plannen zijn namelijk niet bedacht in de Haagse burelen, maar door de direct betrokkenen. Boeren, dorpelingen en plaatselijke ambtenaren en bestuurders, zij hebben alle een niet te onderschatten aandeel gehad. Ze zijn daarmee “eigenaar” van de plannen geworden. En eigenaars zijn geen oproerkraaiers, zeker niet tegen iets wat ze zelf bedacht hebben. Een stille revolutie dus. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom deze miljardenoperatie voor een belangrijk deel door de Nederlandse bevolking onopgemerkt is gebleven. Maar daar komt met deze campagne verandering in”

Reconstructie
Bijna tien jaar geleden, na de grootschalige uitbraak van de varkenspest in 1997, is de reconstructie van de zandgronden gestart in eerste instantie om herhaling te voorkomen. Inmiddels gaat het om veel meer. Het gaat om brede veranderingen van het landelijk gebied in vijf provincies: Limburg, Brabant, Gelderland, Utrecht en Overijssel. Er wordt gewerkt aan een duurzaam, economisch vitaal platteland waar het goed wonen, werken en recreëren is. In één zin: het gaat om het behoud en waar mogelijk de verbetering van het leefklimaat op het platteland door verschillende functies als biodiversiteit, waterberging, agrarisch ondernemerschap, recreatie, natuurbeheer met elkaar te verbinden.

Uit onderzoek blijkt dat mensen het platteland en de natuur willen behouden. Veel mensen uit de stad hebben een nostalgisch beeld van dat platteland. Misschien omdat ze, gevoed door reclame en marketing, dat beeld krijgen opgedrongen. Toch verandert dat landelijk gebied in hoog tempo, waarbij we altijd weer op zoek gaan naar de balans tussen economisch belang en milieu. Dat is een constante uitdaging.” zei de Brabantse gedeputeerde Paul Rüpp tijdens de perspresentatie.

Resultaten
De resultaten van deze ambitieuze operatie worden steeds duidelijker zichtbaar. Er komen duidenden hectares nieuwe natuur bij en bestaande natuurgebieden als de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug worden met elkaar verbonden. Beken die ooit rechtgetrokken waren, meanderen weer door het land. Honderden boeren zullen verplaatsen naar landbouwontwikkelingsgebieden, waar zij de ruimte krijgen. Kleine gemeenschappen wordt nieuw leven ingeblazen. Er komen honderden kilometers fiets- en wandelpaden bij. In alle vijf provincies is de uitvoering van de plannen nu in volle gang. Waterschappen, gemeenten en het lokale bedrijfsleven zijn nauw betrokken. Honderden projecten zijn nu al afgerond of in uitvoering en duizenden in voorbereiding. Het is daarom nu tijd om het grote publiek hiervan deelgenoot te maken. Veerman: “We laten zien dat het niet bij plannenmakerij blijft. Die plannen worden verwezenlijkt. Ze doen er toe, want ze raken iedereen, boeren, buitenlui en stedelingen.”

Campagne
De reconstructie heeft invloed hebben op de leefomgeving van miljoenen Nederlanders. Er is veel geld mee gemoeid. Alleen al in 2005 en 2006 gaat het om ruim een half miljard euro. De landelijke Reconstructie Campagne ‘Veranderend Land’ die vandaag gepresenteerd wordt in Studio Dudok in Den Haag zal de plannen en de resultaten zichtbaar maken voor een breder publiek. De campagne brengt de maatschappelijke effecten van de reconstructie in beeld en geeft de betekenis aan voor allen die er werken, wonen en recreëren. Onderdelen van de campagne De Reconstructie, Veranderend Land zijn: een rijk geïllustreerde boek ‘Veranderend Land, de reconstructie van het buitengebied’ met beschrijvingen van tien reconstructie projecten; de website www.dereconstructie.nl met actuele zaken en landelijke ontwikkelingen; het Reconstructie Persbureau, een centraal informatie- en aanspreekpunt voor de media; regionale en landelijke congressen en festivals; een televisiedocumentaire en acties ter bevordering van de recreatie in het landelijk gebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet