NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Amersfoort en Haren Groenste stad en dorp

11 oktober 2006

Amersfoort en Haren hebben Goud gewonnen in de nationale groencompetitie Entente Florale 2006. Een jaar lang mogen zij zich de groenste stad en dorp van Nederland noemen. Amersfoort won in de categorie 'steden' en het Groningse dorp Haren kwam als beste uit de bus in de categorie 'dorpen en kleine steden'. De twee winnende gemeenten vertegenwoordigen Nederland volgend jaar in de internationale Entente Florale, waaraan door 12 Europese landen wordt deelgenomen.

Bij de steden veroverde Rijswijk het Zilver en Den Helder Brons. In de categorie 'dorpen en kleine steden' ging het Zilver naar Gemert (gemeente Gemert-Bakel) en het Brons naar Burgum (gemeente Tytsjerksteradiel). De winnaars ontvingen hun prijs uit handen van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dr C.P. Veerman tijdens de prijsuitreiking op 11 oktober in het Ecodrome in Zwolle. In zijn toespraak noemde minister Veerman het Groen een eerste levensbehoefte. Het is goed voor de volksgezondheid, de leefbaarheid,de economie en de biodiversiteit. "We moeten werken aan meer groen", aldus de minister. Naar zijn mening is de vraag niet of we groen willen,maar wat we er voor over hebben. Niet de bestuurders moeten het voortouw nemen op weg naar meer en beter groen, maar de mensen om wie het gaat. Alleen zij kunnen bepalen wat zij voorhet groen over hebben. Veerman juicht initiatieven toe die leiden tot meer afstemming en kennisdeling tussen de overheden onderling en tussen overheid en samenleving. "Daarom zijn we ook druk bezig met het programma Groene Partners, met als doel Groen als integraal onderdeel van het beleid". Het zal steeds gaan om het maken van keuzes", aldus de minister. Hij ziet het als noodzakelijk dat we in Nederland met z'n allen in gesprek blijven over de inrichting van ons land en de rol van het Groen daarin. Minister Veerman noemt het initiatief van de Entente Floraleom te komen tot een groen netwerk van steden en dorpen een sympathiek en verstandig initiatief. Hij hecht hieraan belang en zal deze gedachte ook in het dossier dat hij aan zijn opvolger overdraagt, neerleggen.

Doelstelling
De stichting Entente Florale Nederland stelt zich tot doel om met de nationale groencompetitie voor steden en dorpen het grote belang van kwaliteitsgroen onder de aandacht te brengen van overheden, bedrijfsleven en burgers. Het motto daarbij is "de Groene Stad" waarbij de achterliggende gedachte is dat groen geen geld kost, maar juist geld oplevert! De jury, onder auspiciŽn van de gerenommeerde VKC, is samengesteld uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van landschapsarchitectuur, groenvoorziening en natuur en ecologie. De visie, het beleid en de uitvoering daarvan in de praktijk worden door de jury beoordeeld op basis van een groot aantal criteria. Naast het groen binnen stad of dorp heeft ook natuurbeheer daarin een belangrijke plaats. Juryvoorzitter Gerard de Wagt roemde het niveau van de deelnemers. In het eindklassement lagen diverse gemeenten zeer dicht bijeen. Het hoge niveau werd onderstreept door de toekenning van Certificaten van Bijzondere Waardering of Eervolle Vermelding aan meerdere gemeenten voor diverse onderdelen van het groenbeleid.

MOTIVATIE

Amersfoort
Amerfoort is terecht trots op de historische binnenstad en heeft bij de ontwikkeling en realisatie van plannen veel aandacht voor geomorfologie en landschap. Daarnaast worden gedurfde en eigentijdse oplossingen niet uit de weg gegaan. De belevingswaarde van de openbare ruimte is over het geheel genomen hoog. De gemeente heeft een duidelijke inbreng in het regionale beleid.

De Jury heeft waardering voor de wijze waarop de gemeente de betrokkenheid van de bevolking stimuleert en de inzet van vrijwilligers die hiervan mede het gevolg is. Eveneens is er waardering voor beleid en uitvoering van de natuur- en milieueducatie in Amersfoort.

Haren
Haren is zich goed bewust van haar unieke, landelijke uitstraling, het landschap is vol kwaliteiten. Er is een sterke samenhang tussen het landelijk gebied en de woonkern, ze gaan geleidelijk in elkaar over en vormen tezamen het landschap Haren. De gemeente heeft dit gegeven verrassend verwerkt door de woonkern integraal op te nemen in het Landschapsontwikkelingsplan. De zorgvuldig ingepaste cultuurhistorische patronen zijn nu nog de dragers van de groenstructuur.De verscheidenheid in het landschap is groot en de typen zijn heel herkenbaar. In het landelijk gebied heeft Haren er met goede plannen voor gezorgd dat het natuurareaal fors is gegroeid. De doelstelling 1 (landbouw) tot 2 (natuur) strekt tot voorbeeld. De jury was onder de indruk van de ontwikkelde beleidsplannen en van wat er is gerealiseerd. Het was goed zichtbaar dat dit al geruime tijd de werkwijze van de gemeente is.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet