Natuurnet uw kennismakelaar 

 

 

Natuurvriendelijke oevers vergroten biodiversiteit in Noord-Holland

30 april 2021

De komende jaren realiseert de provincie Noord-Holland kilometers aan natuurvriendelijke oevers langs allerlei vaarwegen. De oevers krijgen een geleidelijke overgang van land naar water. Dit zorgt voor meer leven in en om het water en een grotere biodiversiteit. Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) bezocht donderdag 29 april de natuurvriendelijke oevers langs de Niedorpervaart in Hollands Kroon.

Onder andere ter hoogte van de Braaksluis in Lutjewinkel (Hollands Kroon) heeft de provincie zoân natuurvriendelijke oever aangelegd. Te zien is dat de damwand hier een stuk van de oever af staat van de Niedorpervaart, waardoor tussen de oever en de damwand een nieuw stukje natuur ontstaat. Het water is hier ondieper en stroomt minder hard dan in het kanaal. Hier kunnen dieren en vissen uitrusten of paaien.

âPrachtig dat je met regulier onderhoud van oevers veel kunt betekenen voor biodiversiteit â met soms hele eenvoudige oplossingen", aldus gedeputeerde Rommel. "Bij provinciale projecten willen we zoveel mogelijk slim combineren, daar is deze natuurvriendelijke oever een mooi voorbeeld van!â

Langs deze natuurvriendelijke oevers komt nu aantoonbaar meer biodiversiteit voor. Dit blijkt uit onderzoek van Naturalis/BioMon, langs de oevers kwamen meer dansmuggen en kiezelwieren voor, soorten die indicatief zijn voor goede waterkwaliteit.

Insecten en vogels
Insecten hebben baat bij natuurvriendelijke oevers. In en om het water leven veel kleine waterdiertjes, libellen en vlinders. Weidevogels en hun jongen gaan daarom langs de oevers op zoek naar voedsel. Vanaf het land kunnen zij gemakkelijker de glooiende oevers af naar het water. Rietvogels vinden hun woon- en broedplek in de rietkragen.

Kleine zoogdieren
De rijkdom aan voedsel trekt tot slot kleine zoogdieren aan, die vanaf het land het water ingaan op zoek naar prooien. De waterspitsmuis, bunzing en hermelijn eten er insecten, larven, amfibieën of vissen. Langs natuurvriendelijke oevers ontstaat zo een geheel nieuwe cirkel van leven.

Werkzaamheden
De provincie combineert de aanleg van natuurvriendelijke oevers zoveel mogelijk met ander werk aan de vaarwegen. Denk aan beschoeiingen en opschonen van de watergang (baggeren). Zo wordt overlast beperkt en geld bespaard. Recent opgeleverd zijn de Niedorpervaart met natuurvriendelijke oevers (tussen Verlaat en Kolhorn) en de herstelde rietlanden van de West-Beverkoog (regio Alkmaar) en langs de Ringvaart van Heerhugowaard en de Ursemmervaart (van Oudorp tot Avenhorn).

De komende 6-8 jaar staan nog circa 20 oevers op het programma om hersteld te worden, waarbij de provincie zoveel mogelijk kansen grijpt om tegelijkertijd de natuur te versterken, biodiversiteit te vergroten en waterkwaliteit te verbeteren.