Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Ecoduct Grebbeberg vroeg aanpassing en toezicht

13 april 2021

Dankzij aanpassingen en meer toezicht werkt Ecoduct Grebbeberg nu goed. Dat blijkt uit beelden van een cameraval die Utrechts Landschap heeft neergezet. Utrechts Landschap moest ingrijpen omdat er te veel verstoring was op het ecoduct over de N225 bij Rhenen.

In 2014 is Ecoduct Grebbeberg aangelegd om kleine dieren als boommarter, das en eekhoorn een veilige oversteek te bieden tussen de Laarsenberg en de Grebbeberg. Omdat er nog regelmatig marters werden doodgereden op de N225, monitort Utrechts Landschap sinds 2020 de activiteiten rondom het ecoduct. Hieruit bleek dat veel wandelaars, soms zelfs met hond, gebruik maakten van het ecoduct. Dit is verboden en heeft voor veel verstoring gezorgd.

Utrechts Landschap heeft het ecoduct zo aangepast dat het voor mensen lastiger is om daarvan gebruik te maken. Ook staan er borden die aangeven dat het verboden is om over het ecoduct te wandelen. Boswachters en BOAĆ¢s houden tevens vaker toezicht, zodat het ecoduct en de directe omgeving minder worden verstoord.

Goed nieuws: na vier maanden monitoren met een cameraval is gebleken dat boommarters en eekhoorns weer gebruik maken de oversteek. De das, die op de Laarsenberg en Grebbeberg al eerder met behulp van cameravallen was gespot, heeft nog geen gebruik gemaakt van het ecoduct. Hopelijk vindt ook deze straks de veilige passage over de drukke weg.