Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Gebiedsontwikkeling Grebbedijk start nieuwe fase

14 juli 2021

De volgende fase van de gebiedsontwikkeling Grebbedijk is gestart. Samen met provincies Gelderland en Utrecht, gemeenten Rhenen en Wageningen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en Waterschap Vallei en Veluwe tekenden we vrijdag 9 juli 2021 de samenwerkingsovereenkomst. Met elkaar werken we het huidige voorkeursalternatief voor het versterken van de Grebbedijk en de herinrichting van het omliggende gebied verder uit tot een definitief ontwerp.

Sterke dijk in sterke natuur
De Grebbedijk beschermt de 250.000 inwoners van de Gelderse Vallei tegen hoogwater. Ook in de toekomst moet de dijk veiligheid bieden. Daarom moeten we de dijk verbeteren. Dit is een kans om tegelijk het omliggende gebied aan te pakken. Bijvoorbeeld de natuur versterken en zorgen dat mensen en dieren graag in de omgeving komen. Provincies Gelderland en Utrecht, gemeenten Rhenen en Wageningen, Rijkswaterstaat, Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer en Waterschap Vallei en Veluwe werken daarom samen met omwonenden en andere partners uit de omgeving. Samen zorgen we ervoor dat de dijk ook in de toekomst het gebied beschermt tegen overstroming, en dat de natuur sterk wordt en blijft.

Voorkeursalternatief
De komende jaren werken de partijen het voorkeursalternatief uit de verkenningsfase verder uit tot een definitief ontwerp. In deze fase kunnen belanghebbenden meedenken over mogelijkheden en moeilijke keuzes. De plannen hebben vaak met elkaar te maken, en daar letten we in het ontwerp goed op. Zo onderzoeken we onder andere of de bredere, getrapte kruin gebruikt kan worden om verkeersstromen te scheiden en de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook onderzoeken we of we een waterplas kunnen aanleggen. De projectpartners verwachten dat het voorlopig ontwerp eind 2023 ter inzage ligt. Dan kunnen belanghebbenden reageren door een zienswijze in te dienen. Na goedkeuring voeren de projectpartners het definitieve plan ook samen uit.