Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Boskalis gaat natuurherstelmaatregelen De Wieden uitvoeren

16 juli 2021

Rijplaten, graafmachines en grondtransport in het gebied. Vanaf september 2022 ziet het er even wat anders uit in De Wieden tussen Muggenbeet en De Leeuwte. De schop gaat in de grond. Er moeten maatregelen worden uitgevoerd om de bijzondere natuur in het gebied te beschermen en te versterken. Deze week is bekend geworden dat aannemer Boskalis de werkzaamheden in opdracht van de provincie gaat uitvoeren.

Meer leefgebied voor moerasvogels
De Wieden vormt samen met de Weerribben het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Het is een groot waterrijk gebied met riet, moeras, natte graslanden en bos. Projectleider Gerco Dam geeft aan dat er veel bijzondere planten en dierenleven: “Het is een geliefd gebied voor broedvogels zoals de purperreiger, bruine kiekendief en de grote karekiet. En als je goed luistert kun je het hoempende geluid van de schuwe roerdomp horen. Het verspreidingsgebied voor deze broedvogels is in de loop van de tijd drastisch afgenomen. Hierdoor staat het voortbestaan van bepaalde soorten onder druk. Dat geldt ook voor de grote vuurvlinder. Daarom maken we meer leefgebied voor ze.”

Van Suezkanaal tot De Wieden
Aannemer Boskalis voert projecten uit over de hele wereld. Zo waren ze onlangs nog in het nieuws door de succesvolle berging van het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal. Maar ook waren ze verantwoordelijk voor de Marker Wadden, de nieuwe natuureilanden in het Markermeer. Hier zijn ze inmiddels gestart met de aanleg van nog twee eilanden. “Elk project heeft zo zijn eigen uitdagingen”, aldus projectleider bij Boskalis Peter Kuiper. “In De Wieden bestaat die uitdaging bijvoorbeeld uit de drassige ondergrond en de kwetsbare natuur in het gebied. Hierdoor kunnen we niet met zwaar materieel werken om grond af te graven om nieuwe moerasgrond te ontwikkelen. We gaan komend jaar verder uitwerken hoe we dat precies aan gaan pakken.”

Natura 2000
Overijssel telt 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat ze zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Het Natura 2000-programma stelt ons in staat om samen te werken aan het behoud en herstel van kwetsbare natuur. Dat is geen luxe, maar pure noodzaak. Provincie, andere overheden en natuur- en belangenorganisaties hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het leefgebied van zeldzame dieren en planten te verbeteren, voor nu en in de toekomst. Met maatwerk maken we de natuur veerkrachtig en weerbaar tegen invloeden van buitenaf. Lees meer over het Natura 2000-programma.