Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Zo betrek je iedereen bij de natuur in je omgeving

5 okt 2017

Waar ooit kogels door de lucht floten en militairen en politie oefenden voor noodsituaties, groeien nu vele soorten planten en is een prachtig natuurgebied ontstaan. En dat allemaal dankzij betrokken particulieren, die met steun van de provincie Gelderland 120 hectare Gorsselse Heide aankochten en de natuur herstelden.

Particulieren
‘Dit is het eerste terrein in Nederland dat aan particulieren is overgedaan’, zegt rentmeester Jacques Duivenvoorden van de Stichting Marke Gorsselse Heide. ‘De toenmalige minister Veerman zei in 2005 dat in de toekomst minstens 30% van de af te stoten terreinen naar particulieren zou moeten gaan.’

Idee voorgelegd aan burgemeester
Duivenvoorden: ‘Bij mij sprong er toen een vonk over. Ik heb het idee als een soort kwajongen voorgelegd aan de burgemeester van Lochem. Hij was meteen laaiend enthousiast.’ Ook een rondje langs mogelijke financiers maakte wat los. ‘Veel mensen wilden wel obligaties kopen om zo de aankoop van het rijk en de vorming van een natuurgebied mogelijk te maken. Er was ook een subsidiemogelijkheid vanuit het Rijk.’

De inmiddels opgerichte Stichting Marke Gorsselse Heide was niet de enige die het voormalige oefenterrein wilde kopen, ook natuurorganisaties waren geïnteresseerd. ‘Dat was uiteindelijk ook de reden dat de gemeente op het laatste moment niet meer het aankoopbedrag wilde voorschieten.’
Gorsselse Heide

Goede contacten bij DLG
Duivenvoorden: ‘Dankzij de goede contacten bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG), die de verkoop begeleidde, werd de uiterste bieddatum 2 maanden uitgesteld. In die tijd konden wij een oplossing zoeken.’ Die kwam er snel. De stichting IJssellandschap bleek bereid om het gebied te kopen en in erfpacht uit te geven aan de Gorsselse stichting.

Gunning binnen 2 dagen
Het bod bleek het hoogste en binnen 2 dagen was de gunning rond. ‘Daar hebben we wel even lollig met elkaar op gedronken’, zegt Duivenvoorden. Toch duurde het nog jaren voordat er iets gebeurde op het voormalige oefenterrein. Dat had te maken met lege subsidiepotten van het rijk en de enorme bezuinigingen van het rijk op natuur. Daar is lang over gesproken en heeft uiteindelijk geleid tot het decentralisatieakkoord waarin de verantwoordelijkheid voor natuur en landschap naar de provincies is overgeheveld. ‘Met gedeputeerde, Jan Jacob van Dijk, kwamen we er vervolgens snel uit.’

Parel in Gelderland
De basis voor de nieuwe inrichting van het oude defensieterrein vormde het natuurherstelplan dat door de provincie is gefinancierd. ‘Het gebied was totaal verbost, dus er is veel gekapt. Nu is er weer heide, is een oude akker hersteld en zijn er openingen in de dichte bosrand om zicht op de hei te bieden.’ De stichting Marke Gorsselse Heide hanteert een werkwijze die gebaseerd is op de middeleeuwse bestuursorganen die voor de komst van gemeenten functioneerden: de marken. Vertrouwen, zelfwerkzaamheid en eigen initiatief spelen daarbij een belangrijke rol.

Enorme betrokkenheid en binding
‘Zo hebben we een vrijwilligersorganisatie die we 1 keer per jaar een lijst met uit te voeren werkzaamheden geven. Dat vullen ze zelf in. Ook werken we samen met boeren, die bijvoorbeeld in delen van het terrein koeien laten grazen of afgeplagde grond weghalen en verwerken. ‘Dat werkt kostenbesparend, maar zorgt ook voor een enorme betrokkenheid en binding met het gebied.’