Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Woonwijk Vliegbasis Soesterberg: een natuur-inclusieve woonwijk

29 juni 2017

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben het stedenbouwkundig plan voor de woonwijk Vliegbasis Soesterberg vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de komst van een nieuwbouwwijk op de voormalige vliegbasis.

Het stedenbouwkundig plan legt de structuur van de woonwijk vast. "Met de vaststelling van het stedenbouwkundig plan leggen we een stevig fundament neer voor de realisatie van een kwalitatieve groene woonwijk in een prachtig gebied", aldus gedeputeerde Mirjam Maasdam.

Ontwikkeling wijk
Het plan vormt een belangrijk vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling en realisatie van de wijk. ’Wonen in en met de natuur‘ is het uitgangspunt voor de nieuwe woonwijk, waar woningbouw en natuurontwikkeling hand in hand gaan. De woonwijk ligt aan de zuidkant van het Park Vliegbasis Soesterberg en grenst aan Soesterberg-Noord. De nieuwe woonwijk wordt 20 hectare groot.

Wonen in en met de natuur
De woonwijk moet een duurzame en kwalitatief hoogwaardige woonwijk worden, die past in de bijzondere omgeving van de voormalige vliegbasis: het landschap, de natuur en de culturele geschiedenis van het gebied. Het wordt een groene wijk met een parkachtige en natuurlijke uitstraling. In het plan zijn drie verschillende woonsferen opgenomen. In het plan zal ook de mogelijkheid zijn om zelf een woning te bouwen (zelfbouw).

Tussen de woonwijk en het park van de voormalige vliegbasis komt een 40 meter brede uitloopzone. Het wordt een openbaar toegankelijk overgangsgebied tussen de beschermde ecologie van het park en de woonwijk. In deze natuurlijk ingerichte overgangszone komt een watergang om te voorkomen dat met name katten het parkgebied betreden. Dit ter bescherming van broedende vogels in de graslanden.

Duurzame, aardgasvrije wijk
De woonwijk Vliegbasis Soesterberg wordt een duurzame wijk. De woningen worden niet aangesloten op aardgas. Het streven is te komen tot energieneutrale of energieleverende woningen, met bijvoorbeeld zonne-energie (pV-panelen). Naast een hoge energieprestatie wordt ook ingezet op andere duurzaamheidsambities, zoals: de toepassing van groene of heidedaken, het gebruik van duurzame materialen in de woningbouw en in de inrichting van de openbare ruimte.

Herbestemming verkeerstoren
De verkeerstoren is - naast de taxibaan en enkele bunkers - een belangrijk cultuurhistorisch element en blijft in het plan behouden, Het vormt letterlijk het hart van de wijk. Er wordt gezocht naar een passende herbestemming die toegevoegde waarde heeft voor de wijk.

Goede verkeersontsluiting
De woonwijk wordt richting Zeist toegankelijk door de westelijke ontsluitingsweg en richting Soest door de Verlengde tempellaan. Het verkeer binnen de wijk is bestemmingsverkeer. Het parkeren is zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken. Ook worden er fiets- en wandelpaden aangelegd. In het park worden fietsroutes onderling verbonden om uiteindelijk een recreatief rondje vliegbasis te completeren. De voormalige taxibaan, waar militaire vliegtuigen naar de startbaan taxieden, wordt onderdeel van de woonwijk en het recreatieve routenetwerk.

Vervolgproces
Dit stedenbouwkundig plan vormt het toetsingskader voor alle toekomstige ontwikkelingen en bijbehorende plannen. De provincie gaat ontwikkelende partijen selecteren die binnen de kaders van het stedenbouwkundig plan woningen gaan ontwikkelen, verkopen en bouwen. De bouw van de eerste woningen zal dan naar verwachting in 2019 kunnen starten. De benodigde vergunningen en ontheffingen worden tijdig aangevraagd. Tevens wordt het plangebied onderzocht op niet-gesprongen explosieven. De voormalige loods van de zweefvliegclub en de oude brandweerkazerne worden dit najaar gesloopt.

Het plan is te bekijken via http://bit.ly/WoonwijkVliegbasisSoesterberg