Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Vogelparadijs Marker Wadden

4 juli 2017

Meer dan 2000 vogels hebben de Marker Wadden als broedplek ontdekt. Visdieven, kokmeeuwen, verschillende pleviersoorten en kluten bouwden al een nestje op het kersverse stukje Nederland. Onder de vele broedparen bevinden zich ook bijzondere soorten als de dwergstern en strandplevier. Hiermee maakt Marker Wadden nu al de naam van vogelparadijs waar. Boswachter Ruben Kluit van Natuurmonumenten heeft de afgelopen maanden verschillende keren broedvogels geteld op het eerste eiland. Daarbij kreeg hij hulp van vrijwilligers van de Vogelwacht Flevoland.

Veilige broedplek
Kluit: “Je ziet hier vooral de zogenaamde pioniersoorten. Vogels die zich vestigen in nieuwe gebieden zoals de kluut, kleine plevier, visdief en kokmeeuw. Het grote voordeel van zo’n plek als de Marker Wadden is dat hier weinig verstoring is en er nog nauwelijks vijanden zijn. Er vliegt misschien eens een slechtvalk over, maar verder kunnen ze hier veilig broeden.” De nesten van deze vogels bestaan meestal alleen uit een klein kuiltje in het zand met daarin de eieren.

Prachtige telresultaten
Kluit is enthousiast over de resultaten van de tellingen: “De enorme aantallen hebben ons echt verbaasd. We hebben bijvoorbeeld meer dan 1700 nesten van de visdief geteld. Dit is een snelle witte vogel met een zwart boevenmaskertje op zijn kop. Ook zagen we hele bijzondere soorten als de dwergstern en strandplevier. Deze vogels broeden op steeds minder plekken in Nederland, dus we zijn heel blij dat ze het strand van de Marker Wadden hebben ontdekt.” In totaal namen de tellers meer dan 50 verschillende soorten vogels waar in het nieuwe natuurgebied.

Visdief: >1700 broedparen
Kokmeeuw: 352
Kluut: 69
Kleine plevier: 8
Strandplevier: 4
Dwergstern: 2
Bontbekplevier: 1

Marker Wadden breed gedragen
Met de aanleg van Marker Wadden herstellen Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat de natuur in het Markermeer. Met zand, klei en slib uit het meer worden paaiplaatsen, eilanden en natuurlijke oevers gemaakt. Bedreigde dieren en planten profiteren daarvan. Met dit project wordt een robuust natuurgebied gemaakt dat voor de hele Nederlandse natuur van groot belang is. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de aanleg van de natuureilanden en geldt in het gebied een vaarverbod.

Zomer 2018 1e eiland toegankelijk
In de zomer van 2018 wordt de haven van het eerste eiland toegankelijk voor het publiek. In 2016 is Boskalis gestart met de eerste fase van Marker Wadden: de aanleg van 5 eilanden. Samen met het onderwaterlandschap, zal de oppervlakte hiervan 750 hectare worden. Marker Wadden worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van provincie Flevoland en door bijdragen uit het Droomfonds van de Nationale Postcodeloterij, Natuurmonumenten, de Rijksoverheid en provincie Noord-Holland.