Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Vleermuizen geen last van geluid Airforce Festival

19 okt 2017

Vleermuizen op en rond het voormalig vliegveld Twenthe gedroegen zich niet anders tijdens het Airforce Festival dan daarvoor en daarna. De gemeente Enschede, provincie Overijssel en Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie hebben hiervoor gezamenlijk onderzoek laten doen door Bionet Natuuronderzoek. Deze partijen willen daarmee met het oog op de toekomst nog meer te weten te komen over de effecten van (muziek)evenementen op het gedrag van vleermuizen. Het onderzoek levert voor zowel de ontwikkeling van Technology Base als voor andere organisaties en situaties in Nederland interessante en bruikbare uitkomsten op.

Om welke soorten gaat het?
Het onderzoek was gericht op drie soorten vleermuizen die het meest gevoelig zijn voor geluidsverstoring. Van deze soorten werd vooraf aangenomen dat deze op de Lonnekerberg (ten oosten van het festivalterrein) aanwezig zouden zijn: de gewone grootoorvleermuis, de vale vleermuis en de Bechsteins vleermuis. De Bechsteins vleermuis is niet aangetroffen. Van de vale vleermuis zijn slechts enkele exemplaren aangetroffen. Van de gewone grootoorvleermuis zijn wel enkele tientallen exemplaren aangetroffen.

Vleermuizen gezenderd
De gevangen vleermuizen zijn van een lichtgewicht zender voorzien. Gedurende de avonden en nachten vóór, tijdens en na het festival zijn de dieren in hun terreingebruik gevolgd. De conclusie van dit monitoringsonderzoek is dat ook deze specifieke, uiterst geluidgevoelige vleermuissoort zich niet anders gedraagt tijdens het festival dan daarvoor en daarna. Ze verlaten ook tijdens het festivalgeluid na zonsondergang hun verblijfplaatsen, foerageren ook in de directe omgeving van het festivalterrein en keren weer terug naar hun verblijfplaatsen. Het onderzoek wijst uit dat de verstoring van bijzondere vleermuissoorten door de tijdelijke geluidstoename, zoals tijdens het Airforce Festival, is uitgesloten.