Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Stop spieringvisserij goed nieuws voor vogels IJsselmeer

20 dec 2017

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten de komende jaren geen toestemming meer te verlenen voor het vissen op spiering in het IJsselmeer. Vogelbescherming Nederland is blij met deze beslissing. De organisatie pleit al jaren voor een verduurzaming van de visserij in het gebied omdat veel visetende vogels het zwaar hebben. De spieringstand in het IJsselmeer is structureel te laag en veel visetende vogels krijgen niet genoeg jongen groot. Goed nieuws dus voor de vogels van het IJsselmeer!

Deze week presenteerde Wageningen Marine Research een onderzoek naar de stand van spiering in het IJsselmeer. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, liet glashelder zien dat de spieringstand in het IJsselmeer al jaren te laag is. Op basis van dit rapport heeft het ministerie nu besloten ‘in het licht van de ontwikkelingen in omvang en kwaliteit van het bestand, uit voorzorg vooralsnog de visserij op paaiende spiering niet meer toe te staan’. Verder onderzoek moet uitwijzen of spieringvisserij eventueel in de toekomst weer mogelijk is.

Werken aan duurzame visserij
Vogelbescherming zet zich al jaren in voor het herstel van de natuur in het IJsselmeer en is blij met de beslissing van het ministerie. In 2012 verzette Vogelbescherming zich nog met succes bij de Raad van State tegen een vergunning voor spieringvisserij. Desondanks werd er toen nog veel illegaal gevist. Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming: “Met de visetende vogels op en rond het IJsselmeer gaat het al jaren niet goed. Zo zagen we jaren achter elkaar dat de duizenden jongen op de nesten van visdieven verhongerden omdat er een groot gebrek aan spiering was. En behalve visdieven hadden ook andere sternsoorten, zaagbekken en futen met voedselgebrek te maken. Een voorlopige stop op spieringvisserij is daarom een goede beslissing. De spieringstand in het IJsselmeer kan dat gewoon niet hebben, en de vogels dus ook niet. Wat betreft de visserij op het IJsselmeer in het algemeen blijven wij ons inzetten voor een transitie naar duurzame visserij. Hopelijk is dit het moment dat het ministerie ook vol op duurzame visserij in het IJsselmeer gaat inzetten. Als de visstand, de vogelstand en de visserij in balans zijn, is dat uiteindelijk goed voor iedereen.”