Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Steeds meer burgers betrokken bij de natuur

16 maart 2017

Vrijwilligers zetten in Flevoland jaarlijks vele duizenden uren in voor natuur, natuurbeheer en natuurbehoud. Dat stelt het rapport ‘Natuurlijk met Vrijwilligers’ dat Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF) in opdracht van provincie Flevoland heeft opgesteld. In het rapport onderzoekt NMFF de verschillende vrijwilligersgroepen. Het onderzoek geeft een beeld van wat vrijwilligers doen, hoe zij hun werk hebben georganiseerd en wat hun wensen en behoeften zijn.

Uitkomsten onderzoek
Uit het rapport blijkt dat op vele plekken in Flevoland vrijwilligerswerk wordt verricht. Naast het werk dat door professionele organisaties wordt ondersteund (zoals natuurterreinbeheerders en stichtingen voor landschapsbeheer of natuureducatie), zijn er steeds meer bewonersgroepen of lokale verenigingen die activiteiten in en voor de natuur organiseren met vrijwilligers. Dit bleek ook afgelopen weekeind tijdens de jaarlijkse NL-Doet-actie. Op tal van plekken staken bewoners en buurtgenoten de handen uit de mouwen om de natuur een opfrisbeurt te geven voor het voorjaar. Naast de bijdrage aan de natuurbeleidsdoelen draagt het ‘groene vrijwilligerswerk’ bij tot zorg voor de (eigen) woon- en leefomgeving, saamhorigheid, gemeenschapszin, activering en participatie in de samenleving, zingeving en betekenis en een goede, aangename en vaak gezellige sfeer in de wijk/buurt (leefbaarheid).

Breed beeld vrijwilligerswerk
De provincie is blij met het rapport en de werkwijze van NMFF. Het geeft duidelijk weer hoeveel verschillende activiteiten vrijwilligers doen en hoe dat is georganiseerd. Dankzij de inspanningen van gemotiveerde en vaak ook bijzonder kundige vrijwilligers blijken vele nationale en provinciale natuurbeleidsdoelen haalbaar. In de door NMFF gehouden interviews, konden de vrijwilligers ook aangeven waar zij tegenaan lopen en waar ze behoefte aan hebben. Zowel de overheid als de professionele organisaties kunnen hier hun voordeel mee doen. Als vervolg op dit rapport verkent NMFF de mogelijkheden voor een digitaal platform met het aanbod voor vrijwilligerswerk en waarop de verschillende initiatieven elkaar kunnen vinden en inspireren. Landschapsbeheer Flevoland en Het Flevo-landschap organiseren komend jaar de dag van de vrijwilliger.