Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Startconferentie Groen aan de Buurt

5 april 2017

Vandaag vond in het Huis voor de provincie de conferentie ‘Groen aan de Buurt’ plaats. Gedeputeerde Mirjam Maasdam opende de conferentie. “Samen zetten we in op actieve betrokkenheid van mensen bij natuur dicht bij huis. We kunnen ruimte geven aan groene initiatieven van onderop, door goed naar elkaar te luisteren, ons in elkaar te verdiepen en van elkaar te leren. Het was een zeer inspirerende middag,” aldus gedeputeerde Maasdam.

Groene bewonersinitiatieven
Steeds meer mensen nemen het initiatief om de natuur in hun eigen buurt te ontwikkelen en onderhouden. Deze bewoners leveren zo zelf een bijdrage aan de verbetering van de natuur in en rondom steden en dorpen. Het programma Groen aan de Buurt begeleidt en ondersteunt bewoners en gemeenten bij het realiseren van groene bewonersinitiatieven.

Conferentie
De afgelopen maanden zijn de aanpak en ervaringen met natuur en bewonersinitiatieven bij de Utrechtse gemeenten verkend. De conferentie vandaag, voor onder meer bestuurders en medewerkers van gemeenten, stond in het teken van het delen van de bevindingen. Hieruit komen de kernvragen voort die de komende drie jaar centraal zullen staan in de themabijeenkomsten en het digitale servicepunt voor bewoners en gemeenten. Dat gebeurt door te leren van elkaar, samen met bewoners, te inspireren met kennis en werkwijzen en toe te werken naar een concreet resultaat.

Samenwerking
Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) Utrecht werken samen in dit programma en worden daarin gesubsidieerd door de provincie Utrecht. De komende jaren gaat Groen aan de Buurt initiatieven met elkaar verbinden en zorgen voor kennisuitwisseling. Het programma creëert een leernetwerk, waarbinnen gemeenten van elkaar kunnen leren.

Servicepunt Groen aan de Buurt
Gemeenten en bewoners kunnen op de website www.groenaandebuurt.nl veel informatie en inspiratie vinden. Op deze website worden voorbeelden vermeld van groene bewonersinitiatieven en worden tips gegeven voor de uitvoering.