Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Spreeuw op één tijdens vogelteldag

30 sept 2017

Tijdens de landelijke vogelteldag is de spreeuw vandaag het vaakst geteld, maar liefst 66.723 keer, gevolgd door de vink en graspieper. Vandaag telden duizenden vogelaars over het hele land op meer dan 115 verschillende locaties zoveel mogelijk trekvogels. Vogelbescherming Nederland coördineert deze massale vogeltelling in het kader van de Euro Birdwatch, waaraan 40 Europese landen meedoen. Door in alle landen tegelijkertijd te tellen kan de vogeltrek goed in kaart gebracht worden. In Nederland telden de vogelaars gezamenlijk 194.581 vogels. Door de regen vlogen er minder vogels dan normaal. Wel werden er veel bijzondere soorten gezien en belandde de smient, de fluiteend, in de top 10.

Dit jaar zijn er relatief weinig vogels geteld door het regenachtige weer, alhoewel een diepterecord uit bleef. Dat dateert uit 1999, toen de teller bleef steken op iets meer dan 90.000. Waar vorig jaar de graspieper nog verassend de winnaar was, staat nu de spreeuw weer op nummer 1.
Naast de regen, zijn de lage aantallen trekvogels ook te wijten aan het mooie weer van gisteren. Hierdoor besloten toen veel vogels al weg te trekken. En door slecht weer in Noorwegen besloten de vogels aldaar hun jaarlijkse trektocht naar het zuiden nog even uit te stellen.

Spreeuwen
In deze tijd van het jaar kent ons land een recordaantal spreeuwen. Onze ‘eigen vogels’ die hier gebroed hebben en hun jongen krijgen gezelschap van spreeuwen uit Scandinavië en Oost-Europa. Zij zijn naar Nederland gekomen om de strenge winter in hun geboorteland te ontvluchten. Al die spreeuwen zwerven overdag rond op zoek naar voedsel. Tegen de avond zoeken ze elkaars gezelschap op om in grote groepen te overnachten. Rond de schemering ontstaan dan grote spreeuwenwolken die door de lucht dansen. Een natuurfenomeen dat je moet zien! Over enkele weken trekt een gedeelte van de spreeuwen weg om elders de winter door te brengen, zoals bijvoorbeeld in Engeland.

De top 10 van Nederland
1. Spreeuw 66.723

2. Vink 22.820

3. Graspieper 17.903

4. Grauwe Gans 11.860

5. Aalscholver 11.714

6. Kievit 9.027

7. Kneu 4.677

8. Kokmeeuw 4.167

9. Wulp 3.972

10. Smient 2.501

Smient op 10
Opvallend is ook het aantal smienten dat geteld is. De smient wordt ook wel fluiteend genoemd vanwege zijn fluitende roep. Smienten komen vanuit Scandinavië en Siberië naar Nederland om te overwinteren. Een aanzienlijk deel van de Noordwest-Europese populatie overwintert hier: het zijn er honderdduizenden. Vanaf eind september arriveren de eerste smienten in ons land en dat is terug te zien in de telling. In oktober en november arriveren de meeste smienten.

Bijzondere waarnemingen
Dit jaar viel vooral het aantal bijzondere waarnemingen op. In totaal zijn er 194 soorten geteld. Daarbij 5 visarenden, een vale pijlstormvogel, een velduil, 4 roodkeelpiepers, 1 porseleinhoen, 1 draaihals, 1 kuifaalscholver, 1 roerdomp, 1 roze spreeuw, 5 bladkoningen, 1 ortolaan en 1 bokje.
Vogelbescherming Nederland coördineert net als elk jaar de Nederlandse telling. Deze gegevens gaan naar de partner-organisatie in Slowakije, die een overzicht maakt van de vogeltrek in heel Europa. De Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International, de wereldwijde organisatie voor de bescherming van vogels waarvan Vogelbescherming Nederland partner is.