Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Schadebestrijding Overijsselse ganzen blijft mogelijk

23 aug 2017

Bestrijding van schade door ganzen op landbouwpercelen in Overijssel blijft mogelijk. Dit blijkt uit de uitspraak van de Raad van State in het geschil tussen de provincie Overijssel en Vogelbescherming Nederland over de bestrijding van schade die ganzen veroorzaken. Die bedraagt in Overijssel jaarlijks meer dan een half miljoen euro.

Om deze schade te kunnen bestrijden heeft de provincie Overijssel een ontheffing verleend op grond van de Flora en faunawet voor het afschot van enkele ganzensoorten. In het overgrote deel van Overijssel kunnen met die ontheffing jaarrond ganzen worden verjaagd van schadegevoelige percelen. Die ontheffing staat na een eerdere uitspraak van de Raad van State vast.

Overijssel moet nu wel nader onderzoek doen naar het afschot van ganzen in en rond enkele Natura2000 gebieden in Overijssel. Het betreft Engbertsdijksvenen, Zwarte Meer, Ketelmeer&Vossemeer, Weeribben Wieden, Uiterwaarden Ijssel en Zwarte Water en Vecht. Voor de laatste twee gebieden geldt dat gekeken moet worden naar de gevolgen van schadebestrijding voor de instandhouding van de Kolgans gedurende de winterperiode. Voor de andere Natura2000 gebieden geldt dat de schadebestrijding zoals die tot nog toe plaats vond kan blijven bestaan, maar voor het vergunnen van nieuwe locaties voor schadebestrijding is nader onderzoek noodzakelijk.