Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Samenwerking natuur en landbouw leidt tot soortenrijke natuur

10 maart 2017

In buurtschap Overgeul - Dal-Bissen – Schweiberg werken grondeigenaren samen aan het kleinschalig cultuurlandschap. Hier is landbouw onderdeel van de natuur en natuur onderdeel van de landbouw. Deze unieke en succesvolle samenwerking is met recht genomineerd voor de Gouden Grutto Award 2017.

Economie en ecologie
In het buurtschap Dal-Bissen-Overgeul werkt Natuurrijk Limburg aan een netwerk waar landschapselementen (zoals hagen en poelen), kruidenrijke graslanden en tussenliggende bossen en beekdalen een compleet leefgebied vormen, met name voor de voor Nederland unieke kritische doelsoorten zoals hazelmuis, wilde kat, vroedmeesterpad en sleedoornpage. Verder zijn veel andere boerenlandsoorten zoals wezel, geelgors, kneu, steenuil, alpenwatersalamander, spotvogel en groene specht van het beheer in het gebied afhankelijk.

In dit kleinschalig cultuurlandschap is landbouw onderdeel van natuur en natuur onderdeel van (multifunctionele) landbouw. Oftewel de landbouw kan hier niet zonder natuur, en de natuur niet zonder landbouw.

Neem bijvoorbeeld Hans en Nick Vinken. Hans integreert al sinds 30 jaar natuur in de agrarische bedrijfsvoering en zorgt met maatwerkbeheer samen met vrijwilligers voor specifieke natuurwaarden. Hij is, vanuit de nu veranderende houding van boeren tegenover natuur, een inspiratiebron voor collega's. Hans en Nick zijn om die reden één van de genomineerde boeren voor de Gouden Grutto 2017.

Nominatie Gouden Grutto
De Gouden Grutto Award 2017 is een publieksverkiezing die natuurvriendelijke boeren stimuleert. Zes organisaties uit de landbouwwereld nomineerden de natuurvriendelijkste boer uit hun netwerk voor de Gouden Grutto Award 2017, dé prijs voor de beste natuurboer van Nederland.

BoerenNatuur.nl heeft op aanraden van Natuurrijk Limburg Hans en Nick Vinken genomineerd voor de Gouden Grutto Award 2017. BoerenNatuur.nl is de landelijke vereniging van 40 agrarische collectieven die samen een groot deel van het agrarisch beheer van natuur en landschap in het buitengebied voor hun rekening nemen.

Samen met Hans en Nick zijn er in het buurtschap Dal-Bissen-Overgeul een tiental verschillende agrarische ondernemers, enkele particulieren en natuurorganisaties (onder andere Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Ark en Waterschap Roer en Overmaas) die geloven dat de samenwerking van natuur en landbouw een overvloed aan biodiversiteit, goed ondernemerschap en leefbaarheid oplevert. Natuurrijk Limburg verbindt deze mensen met passie die samen werken en leren.

Wil je hun werk voor een levend landschap met economische én aansprekende ecologische waarden steunen, breng dan je stem uit op Hans en Nick Vinken via RedderijkeWeide.nl.

Limburgs boerenland vol met unieke soorten
Dat een cultuurlandschap bestaand uit natuurterreinen en tussenliggend boerenland met landschapselementen een fraaie leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat oplevert is bekend. Zuid-Limburg is daar een van de voorbeelden van en trekt om die reden ook miljoenen vakantiegangers.

Wat men vaak niet weet is dat er een heleboel voor Nederland unieke en zeldzame soorten gedijen in dit heuvellandschap. Natuur en landbouw zorgen er nu allebei op hun eigen manier voor dat deze soorten kunnen voortbestaan. Natuurrijk Limburg verbindt mensen die werken aan een natuurinclusieve landbouw en mensen die werken aan een landbouwinclusieve natuur. Want juist in de verbindingen en overgangen tussen beide zit het speelveld voor meer ecologisch resultaat van natuur en landschapsbeheer.