Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Ruimte voor een complexe puzzel van natuur- en landbouwbelangen

5 jan 2017

De provincie Overijssel koopt 173 hectare landbouwgrond van de gemeente Almelo. Met handtekeningen van alle partijen is de deal officieel bekrachtigd op 28 december 2016. De provincie gaat deze grond gebruiken voor melkveehouders uit Natura2000 gebieden die in aanmerking willen komen voor een bedrijfsverplaatsing. De aangekochte grond is van goede landbouwkwaliteit.

Ruilgrond voor natuur en economie
Overijssel is verantwoordelijk voor 24 Natura2000 gebieden. Bij een aantal van die gebieden heeft het herstellen van de natuur effect op omliggende agrarische bedrijven. Sinds 2013 werken de provincie Overijssel en 14 maatschappelijke partners nauw samen om in die gebieden de natuur te versterken en gelijktijdig ruimte te houden voor economische ontwikkeling. Zonder ruilgrond is dat een lastige puzzel. De aankoop van 173 hectare aan de noordkant van Almelo biedt ruimte om via bedrijfsverplaatsingen en ruilverkavelingen te komen tot een toekomstperspectief voor landbouw en natuur.

Intensief overleg
Gedeputeerde Hester Maij van natuur legt uit: ”Bij de uitwerking van de plannen voor de Natura2000 gebieden wordt er intensief overleg gevoerd met de boeren in de gebieden. Veel boeren hebben hart voor hun omgeving en willen graag meedenken. Ook wordt onderzoek gedaan naar de effecten van maatregelen op hun bedrijfsvoering. Mogelijkheden voor de boeren variëren vervolgens van aangepast agrarisch gebruik, natuurbeheer tot ruilen of verkoop van grond. Ook bedrijfsverplaatsing is een optie. Bij Almelo hebben we daar nu ruimte voor gemaakt.”

Goede landbouwkwaliteit
Met de verkoop is de gemeente Almelo in staat om haar financiële positie te verbeteren en wordt ook duidelijkheid gegeven over de toekomstige invulling van dit gebied. Het gebied aan de noordkant van Almelo is van goede landbouwkwaliteit en bevat ruim 173 hectare, waaronder 2 woningen en 3 agrarische bouwblokken. Met de transactie is een marktconform bedrag van 14,8 miljoen euro gemoeid. Inmiddels is van meerdere kanten al concrete interesse getoond in deze grond.