Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Ruim 12 miljoen EU subsidie voor Brabantse natuur en biodiversiteit

4 okt 2017

Per 13 november komt € 12,24 miljoen beschikbaar uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Brabant voor maatregelen om natuur en biodiversiteit te versterken.

Natuur in Brabant
Op 10 oktober organiseren Stimulus Programmamanagement en de provincie van 10:00 tot 12:00 uur een informatiebijeenkomst in het provinciehuis.

De subsidieregeling is met name interessant voor waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten en andere eigenaren of beheerders van natuurgebieden, die overwegen om in de tweede helft van 2018 grootschalige projecten te starten op het gebied van natuurherstel of beekherstel.

Persoonlijk gesprek
Tijdens de informatiebijeenkomst geven medewerkers van Stimulus Programmamanagement en de provincie een toelichting op de inhoud van de subsidieregeling en hoe het beste een aanvraag kan worden ingediend. Ook worden voorbeeldcasussen besproken en is het mogelijk om feedback te krijgen op eigen projectideeën. Medewerkers van Stimulus en de provincie geven graag tips om de aanvraagprocedure zo vlot mogelijk te kunnen doorlopen.
Aanmelden bijeenkomst

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan door het sturen van een e-mail met uw naam en organisatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef daarbij a.u.b. tevens aan of u uw projectidee in een persoonlijk gesprek wilt toetsen.

Kansen voor natuur en water
In totaal is € 9 miljoen beschikbaar voor zogenaamde PAS-herstelmaatregelen: maatregelen die de gevolgen van stikstofuitstoot op kwetsbare natuurgebieden terugdringen. Denk bijvoorbeeld aan het afplaggen of bekalken van stukken grond. Daarnaast is € 3,24 miljoen beschikbaar voor watergerelateerde maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het vernatten van natuurgebieden, venherstel of het vispasseerbaar maken van stuwen. Dergelijke maatregelen dragen ertoe bij dat Nederland tijdig kan voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water.

Meer informatie
De subsidieregeling POP3 opent op 13 november en sluit op 19 januari 2018. Vanaf medio oktober is alle informatie over de regeling en het indienen van een subsidieaanvraag te vinden op de website van Stimulus Programmamanagement.