Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Ruim 1,1 miljoen voor herstel Gronings landschap en natuur

19 sept 2017

Er komt voor de rest van het jaar meer dan 1,1 miljoen euro beschikbaar voor een beter en mooier landschap, waarin meer plaats is voor verschillende dier- en plantensoorten. Het geld is bedoeld voor projecten in de gemeenten Zuidhorn, Winsum, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Bedum, Ten Boer, Slochteren, Appingedam en Delfzijl.

Herstel landschap
We willen als provincie Groningen het bedrag inzetten voor aanleg en herstel van verschillende landschapselementen, zoals wierden, dijken, natuurvriendelijke oevers, poelen en kolken. En dat dan het liefst in combinatie met een aanpak die het leefgebied van plant- en diersoorten verbetert. Dat moet ervoor zorgen dat het landschap herstelt, zodat er een betere leefomgeving voor planten en dieren ontstaat.

Oost-Groningen
Vanaf 2016 was er in totaal 3 miljoen euro beschikbaar voor landschap, natuur en biodiversiteit. Vorig jaar is al een deel hiervan besteed in Oost-Groningen. De helft van de subsidie is afkomstig uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de andere helft legt de provincie bij.

Noord- en Midden-Groningen
Na de Oost-Groninger gemeenten is het nu de beurt aan de gemeenten in Noord- en Midden-Groningen. In deze tweede fase is meer dan 1,1 miljoen euro beschikbaar voor de gemeenten Zuidhorn, Winsum, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Bedum, Ten Boer, Slochteren, Appingedam en Delfzijl.

Aanvragen
De aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 1 oktober 2017 tot en met 22 december 2017. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het college Gedeputeerde Staten, via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN): www.snn.eu/pop3.

Derde fase
In de derde fase die in 2018 start, komen de andere gemeenten aan de beurt, zodat uiteindelijk alle gemeenten in de provincie aan bod komen. Hier is voor gekozen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij bestaande verschillen tussen de diverse gebieden.